Orosz Zoltán: Börtöneink Magyarország közbiztonságát erősítik

Szerző: Horváth K. József / Blogstar

Link: http://aktualis.blogstar.hu/2017/08/25/orosz-zoltan-bortoneink-magyarorszag-kozbiztonsagat-erositik/41612/

Dátum: 2017.08.25.
Kevesebb bűnöző van szabadlábon, Magyarország védettsége nőtt. Ezt a közbiztonsági szempontból is kitűnően vizsgázó vizes vébé is alátámasztotta – mondja interjúnkban Orosz Zoltán, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szóvivője. Azt is elárulta, hogy a tervek szerint 2019-re megszűnik a börtönök zsúfoltsága, az épülő intézmények révén Magyarország ekkorra minden hazai és európai uniós előírásnak meg tud felelni.
 
A vizes vb jól mutatta, hogy Magyarország közbiztonság szempontjából is jól vizsgázott. Ehhez hozzájárult, hogy 2010-ben még mintegy 12 ezren voltak börtönben, napjainkban már 18 ezren. Ennyi bűnözőt nem egyszerű fogva tartani…
 
A fogvatartottak számának gyarapodása alapvetően a jó irányú jogszabályváltozások következménye. Elég, ha csak a három csapás törvényre vagy a szabálysértésekkel kapcsolatos változásokra gondolunk.
 
A jogszabályváltozások révén több szabadságvesztéssel járó ítélet született.
 
Igen, ami hirtelen létszámnövekedéssel járt. Ez a tendencia megállt, a fogvatartottak létszáma stagnál. 
 
Mondjuk ideje is, hiszen a börtönök telítettsége 130 százalék körüli, ami a zsúfoltság növekedésével járt.
 
Így van. Beszélgetésünk napján ez pontosan 129 százalék . Általában 128-132 százalék körül van ez az adat. Ez nagyon nagy teher az intézetnek. A 29 börtönben összesen 13 600 a férőhelyek száma, ahol közel 18 ezren vannak. Majdnem öt ezerrel több fogvatartottat kell elhelyezni annál, mint ahány helyünk van. A zsúfoltság enyhítésére indult el  az úgynevezett Férőhelybővítési Program 2010-ben. Nemcsak új börtönök épülnek, hanem a korábban lezárt részeket az előírásoknak megfelelően felújítottuk, felújítjuk és újra megnyitottuk, megnyitjuk. Emellett a zsúfoltság enyhítését szolgálja monitoring rendszerünk is, amely napra pontosan jelzi, mely büntetés-végrehajtási intézet milyen mértékben van leterhelve. A szám sokszor óráról órára változik. Szükség esetén azonnal intézkedünk a fogvatartottak átirányításáról a kevésbé telített helyekre.   
 
A jogszabály szerint egy fogvatartottnak 3 négyzetmétert kell biztosítani, ami nem mindig sikerül. Több rab perel is emiatt.
 
Kötelezettségeik mellett jogaik a fogvatartottaknak is vannak, azon vagyunk, hogy ezeket betartsuk. S a tendencia egyre jobb.
 
Sok helyen a zárkák közti válaszfalak elbontásával is bővítjük a teret, javítjuk a körülményeket. Egy darab 1000 és hét darab 500 fős új börtön megépítésével, plusz a zárkaegybenyitásokkal a börtönök telítettsége 100 százalék alá csökken majd. ­Ezek a  Kormány vállalásának értelmében 2019-re készülnek el.
Ennek ellenére bár csökkenő mértékben, de vannak még az államot perlő fogvatartottjaink.
 
Volt olyan eset, hogy 2 millió forintot ítélt meg az Emberi Jogok Európai Bírósága. Eddig 101 esetben marasztalt el a testület, 500 millió forintos kártérítésre kötelezve az államot. Nyilvános adatok szerint jelenleg 430 ilyen ügy van, így akár 1 milliárd forintot is elérhet az államot sújtó kártérítés, mondja Magyar György, a rabok érdekeinek egyik fő szószólója. Igaza lehet?
 
A szóban forgó ügyeket januártól Strasbourgban felfüggesztették. Éppen azért, hogy a fogvatartottak Magyarországon csak a Magyar Államot perelhessék. Így magyar bíróságok döntenek arról, jár-e valakinek kártérítés vagy sem. Igaz, ez is komoly procedúrával jár. Ha valaki úgy véli, nem megfelelőek a fogva tartásának körülményei, akkor az adott intézetnek minden napra vonatkozóan össze kell gyűjtenie a fogva tartási körülmények dokumentumait, s ezeket a büntetés-végrehajtási bíró rendelkezésére kell bocsátanunk. Egy éven belül például lehet, hogy egyik nap megvolt a megfelelő körülmény, a 4 négyzetméter, mert a zárkából elszállítottak egy-két rabot, máskor pedig nem volt meg. A végső szót természetesen a bíró mondja ki.
 
Gyakran előfordul, hogy az alapvető jogokat sértő elhelyezéssel összefüggő problémát kifogásoló beadványok nem megalapozottak vagy az elévülési határidőn túl kerülnek benyújtásra, így kártalanítás nem is kerülhet megállapításra. Amennyiben a bv. bíró megítéli a kártalanítást, annak összege alacsonyabb, mint az Emberi Jogok Európai Bírósága vezető ítélete alapján vélelmezhető összeg, amennyiben azt a strasbourg-i székhelyű bíróság ítélte volna meg.
 
A kártérítés mértéke megítélt napok után napi 1200-1600 forint között mozog, amit az Igazságügyi Minisztérium fizet ki. A lényeg, hogy 2017. január 1-től már a magyar bíróságnak van illetékessége ezekben az ügyekben. Tény azonban, hogy börtöneink napjainkban is szakszerűen erősítik Magyarország közbiztonságát.
 
Júliusban több mint 400 új „smasszer” tette le az esküt, s a számuk tovább bővül. Mennyire vonzó a börtönőri pálya?
 
Tavaly augusztusban kezdtük el komoly toborzó tevékenységünket a 18 és 55 év közötti érettségizettek számára. Ez idő – azaz egy esztendő – alatt több mint hatezren jelentkeztek. Az érettségi mellett még sok általános és speciális feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki bekerülhessen hozzánk.
 
Fene se gondolta volna kívülállóként, hogy ilyen vonzó ez a pálya…
 
A rendvédelmi szerveknél 2015-ben indult az életpálya modell, így a bv-nél is, ami például a dolgozók illetményét 2015 és 2019 között 50 százalékkal megemeli. Első ütemben már 2015-ben 30 százalékkal emelkedett a bér. Ha valaki – teljesítve a szigorú kritériumokat – bekerül, a büntetés-végrehajtási szervezet állományába kerül. Már a képzés idején is illetményben részesül. A tiszthelyettesek kezdő bruttó bére 228 ezer forint, plusz évi 200 ezer forint cafeteria juttatás. Lakhatási költségtérítés és utazási kedvezmény is jár nekik. Ez összességében jó jövedelemnek mondható. Emellett előmeneteli lehetőséggel is lehet számolni. Főiskolán akár tovább is tanulhat, igazi életpálya áll előtte.
 
Miközben csökkent a foglyok egymás sérelmére elkövetett cselekménye és fogolyszökésből is egy lett három helyett. Okozhatja ezt, hogy viszonylag stabil a fogva tartói létszám, ami növelheti a fogva tartás minőségét is?
 
A körülmények javulása is benne van a kedvező adatokban. A 2013-as új Bv. Kódex – ami 2015-ben lépett hatályba - behozta a rabokkal való egyéniesített foglalkozást. Szakvéleményt készítünk róluk, illetve csoportos, valamint egyéni foglalkozások keretében fejlesztjük a személyiségüket. Sokan tanulnak, a legtöbben pedig dolgoznak, így naponta a rabok vagy iskolába mennek vagy a munkahelyre, többen vannak olyanok is, akik mindkettőt megteszik. A munkaképes fogvatartottak 91 százaléka dolgozik. A nap végére mindenki elfárad. Legfeljebb még megnéznek egy híradót a tévében, beszélnek szeretteikkel telefonon vagy levelet írnak, esetleg kártyáznak egymással vagy sétálnak a szabad levegőn, aztán mennek aludni. Kialakul egy napi menetrend, így arra figyelnek. Egymással foglalkozni pedig sem kedvük, sem idejük nem marad.
 
A munkájuk révén el is tudják tartani magukat?
 
Az a cél, hogy a büntetés-végrehajtás a jelenlegi 91 százalékos szintről teljesen önellátóvá váljon. Tizenkét állami tulajdonban lévő gazdasági társaságunk van. Ezek keretében van növénytermesztés, állattenyésztés, ipari tevékenyég, például bútorgyártás vagy élelmiszeripari termelés. Működik pékségünk, húsfeldolgozó üzemünk, mosodánk. A börtönlakók legnagyobb százalékban a saját maguk által megtermelt cikkeket fogyasztják, használják. A minap átadott állampusztai tésztagyárban például 16 féle tésztát gyártanak a fogvatartottak.
 
A megkeresett pénzükből mennyi marad meg a raboknak?
 
A mindenkori minimálbér – ami idén bruttó 127 ezer 500 forint – egyharmadát kapják a rabok fizetésként. Számlájukra nagyjából harmincezer forint kerül havonta. A bevételből a tartási költség, azaz a rezsi azonnal levonásra kerül. A maradékkal tudnak gazdálkodni, amennyiben nem kell tárgyalásra menniük vagy nincs kötelező tartozásuk (gyerektartás, bűnügyi költségek, kártérítés). Ez esetben az utaztatási és az egyéb költségeket is levonják. Van, akinek nem marad semmi a havi bevételéből. Akinek szerencséje van, annak viszont marad, tud belőle haza is küldeni, meg a börtönben vásárolni. 
 
Természetesen raboskodni rossz. Van értelme egyáltalán a fogva tartottakkal kapcsolatban a körülmények javulásáról beszélni?
 
Feltétlenül. Ők rászolgáltak arra, hogy itt vannak, de nemcsak jogszabályi előírásként, hanem meggyőződésből is fontos kell legyen számunkra a sikeres reintegráció.  Elmondható az is, hogy a fogva tartás körülményei évről évre javulnak. Az új börtönök megépülésével pedig kijelenthetjük, hogy meg tudunk majd felelni minden hazai és európai uniós elvárásnak.
 

Címke:   szóvivő közbiztonság tájékoztatás interjú