150 éve született Balogh Jenő

Szerző: Marácz István / somlovidek.hu

Link: http://www.somlovidek.hu/mi/aloldalak/baloghjeno.html

Dátum: 2014.06.01.
Balogh Jenő 1864. május 14-én született Devecseren. A győri jogakadémián, majd a berlini és a budapesti egyetemen tanult, az utóbbi intézményben, 1885-ben államtudományi doktori oklevelet szerzett.

Pályáját az igazságügy minisztériumban tisztviselőként kezdte, de ítélőtáblai bíróként is tevékenykedett. 1888-ban a budapesti egyetem magántanára lett. Több, büntetőjog-tudománnyal kapcsolatos könyvnek szerzője, társszerzője volt. 1885-ben Budapesten jelent meg A folyamatos és folytatólagos bűncselekmények, 1887-ben A sértett fél jogköre a büntetőjogban, 1906-ban A magyar büntető perjog tankönyve, valamint 1909-ben A fiatalkorúak és a büntetőjog című könyvei.

1910-től vallás- és közoktatásügyi államtitkár a második Khuen-Héderváry kormányban, gróf Zichy János miniszter mellett. Ezt a tisztséget a Lukács-kormány idején is megtarthatta, majd Székely Ferenc igazságügyi miniszter utódja lett 1913. január 4-től.

Az 1913. június 10-től a „régi-új” miniszterelnök, Tisza István vezette kormány igazságügyi minisztere. A nevéhez fűződik az 1. világháború idejére eső és az azt megelőző törvények jelentős részének előkészítése is. A második Tisza István kormány bukása után Esterházy Móricz miniszterelnök már nem Balogh Jenőt nevezte meg igazságügyi miniszternek. Igaz ehhez az is hozzájárult, hogy a volt miniszterelnök és IV. Károly magyar király nem kedvelte egymást. Országgyűlési képviselő lett, majd a politikai élettől visszavonult. 1921-ben könyvet írt az 1918-as Őszirózsás forradalom idején meggyilkolt gróf Tisza István miniszterelnökről.

1920 és 1935 között az Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, 1940-től egészen 1943-ig, pedig másodelnöke volt. 1927-ben az újonnan megalakult felsőház tagja lett.

Betöltötte a református konvent világi elnöke tisztét is, 1921 és 1953 között a dunántúli református egyházkerület főgondnoka volt. 1953. február 15-én, Budapesten érte a halál.


Balogh Jenő (1864. május 14. - 1953. február 15.)


Címke:   Balogh Jenő börtönügy múlt