Bűntett helyébe jót várj - ígéri az utógondozás

Szerző: Rádió Orient / orientpress.hu

Link: http://orientpress.hu/128924

Dátum: 2014.06.11.
Több ezer elítéltnek jelenthet támaszt egy társadalmi és munkaerő-piaci visszailleszkedést segítő TÁMOP-program: a kétmilliárdos költségvetésű projekt keretében országszerte 29 büntetés-végrehajtási intézetben tartanak foglalkoztatásokat a raboknak, illetve programokat szerveznek a családtagjaiknak és a közösségeknek is. Ezzel lehetőséget teremtünk a szabadulás előtti és azt követő utógondozásra, valamint a fogvatartottak lehetőséget kapnak a bűntett szimbolikus jóvátételére is - mondta el a Rádió Orientnek Dobos Dorina a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) projektvezetője.

A hosszú nevet viselő program (A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje) 2012. decemberében indult, több mint két milliárdos büdzséjét az Unió biztosítja - végrehajtásáért pedig a Belügyminisztérium megbízásából a KIH, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felel.

Mint Dobos Dorina elmondta, jelen pillanatban hozzávetőleg 3500 fogvatartott került bevonásra – a projektben való részvétel önkéntes. A gondozottak kiválasztásánál ugyanakkor fontos szempont, hogy a támogatott igényelje a már a börtönben elkezdődő utógondozást, és motivált legyen a tanultak gyakorlatba való átültetésére, saját jövőjének pozitív alakítására. Az utógondozás feladatát a pártfogói felügyelő rendszer látja el, munkájuk alapja pedig, hogy a bűnismétlés elkerülhető, az egykori rab pedig saját akaratából nyomon követhető legyen – a találkozások során az utógondozók folyamatos támogatást adnak, segítik klienseik útkeresését, társadalmi visszailleszkedését, és civil életükben is kapcsolatot tartanak velük.

A projekt több fő célkitűzést próbál megvalósítani – magyarázta Dobos Dorina – elsődleges, hogy országos lefedettségével esélyegyenlőséget biztosítson a program résztvevőinek. A másik jelentős törekvés a projektben dolgozók képzése a minőségi feladatellátás érdekében, illetve a gondozottakban a resztoratív szemlélet, vagyis a jóravalóságban, a jóvátételben való hit megerősítése. A jóvátétel ebben az esetben szimbolikus, nem a sértettel való kapcsolatfelvételt jelenti, nem a ténylegesen okozott kárt teszi jóvá a fogvatartott, hanem módot ad arra, hogy az elkövető egyéb területen, például a drogprevencióban, várostisztasági programokban, felújításokban, irodalmi műsorokon vegyen részt, és bizonyítsa jó szándékát a közösség felé. A rendezvények célja nem csak az, hogy jóvátételt adjanak a fogvatartottak, ezt el is kell fogadni, így különösen fontos cél a projektben a közösségek érzékenyítése.

A fogvatartottakon és szabadultakon kívül a projektben részt vesznek családtagok, hozzátartozók, de a helyi közösségek és szociális intézmények is – utóbbiak szerepe igen fontos a társadalmi előítéletek csökkentésében, hiszen a lakosságot fel kell készíteni a gyakran aluliskolázott, nagy türelmet igénylő frissen szabadult segítésére, visszafogadására. Dobos Dorina szerint segítségükkel és az elkövető együttműködésével idővel csökkenthető lesz a visszaesés jelenlegi 40-50 százalékos aránya.

A fogvatartottakkal a reintegrációs programban már tapasztalatot szerzett, szociális szférából érkező utógondozó koordinátorok foglalkoznak – mint Dobos Dorina felsorolta, esetükben elvárás a felsőfokú végzettség, legalább három év, reintegrációban szerzett szakmai gyakorlat, a büntetlen előélet, a motiváltság és az előítéletmentesség. A szakmai tapasztalatokon túl, az utógondozókat folyamatos képzés segíti - ennek első lépcsője a program három napos bemutatása, illetve a szervezetek általi saját felkészítő képzések. Ezt követi a speciális felkészítés: a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által tartott csoportvezetői képzés, a KIH interjútechnika tréningje, a közeljövőben pedig a kríziskezelés, jóvátétel és a motivációs interjútechnika módszereit is tanítani fogják a kezdő koordinátoroknak. A program tapasztalatait a pályakezdők és az érdeklődök tájékoztató kiadványok formájában is megismerhetik, emellett területi ajánlás segíti majd a jövőbeni munkát - tette hozzá a beszélgetés végén a Rádió Orient vendége.


Címke:   TÁMOP reintegráció utógondozás