Megemlékezés a politikai foglyokról, koszorúzással

Szerző: kalohirek.hu

Link: http://kalohirek.hu/hir/kalocsa/2014-06-03/40394/megemlekezes_a_politikai_foglyokrol_koszoruzassal

Dátum: 2014.06.03.
A kommunisták által politikai okból bebörtönzöttekre emlékeztek szombat délelőtt a Kalocsai Fegyház és Börtön falán található emléktáblánál a Politikai Elítéltek Közösségének szervezésében. Az egykor részben itt raboskodó túlélők koszorúk elhelyezésével is lerótták kegyeletüket a már halott egykori rabtársak emléke előtt. A koszorúzáshoz mások mellett csatlakozott Kalocsa Város Önkormányzata is.

A megemlékezés a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét, majd Fekete Antal narrátor köszöntötte a megjelenteket, köztük a Politikai Elítéltek Közösségének (PEK), a Recski Szövetségnek, valamint a Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének (SZORAKÉSZ) vezetőit.

Ezt követően dr. Tanács Eszter Tímea, a kalocsai börtön parancsnoka mondta el Heltai Jenő Szabadság című versét, majd dr. Kosztolányi Károly volt politikai rab mondott emlékező beszédet, fölidézve az ő ügyében szereplő, később Kalocsán raboskodó nők sorsát.

Beszédében a II. világháború utolsó időszakától kezdve áttekintette azokat a történelmi folyamatokat, amelyek végül a kommunista diktatúra magyarországi kiépüléséhez, és a rendszer rémtetteihez vezettek. Ám ebben az időszakban is voltak, akik bátran próbáltak ellenállni a kommunista hengernek. Ilyen ellenálló csoport volt az ő bajai csoportjuk is, amelyben több kalocsai is részt vett. Ám, mint oly sokan, ők is lebuktak, és javarészt a kecskeméti ÁVÓ pincéjének foglyai lettek. A szónok az ottani viszonyok érzékeltetésére elmondta: amikor ebből a pokolból a tárgyalás előtt a Markó utcai fogházba kerültek, valóságos hotelben érezték magukat.

A szónok saját esetük példáján mutatta be a koncepciós perek abszurditását. A kínzásokkal kicsikart vallomásokra épülő vádat, az ügyésszel egy követ fújó ügyvédet, az előre megírt ítéleteket, amelyek nyomán végül egyiküket halálra ítélték és kivégezték, a további tizenegy személy – köztük két lány – 10-15 év fegyházzal „megúszta”. Az ’56-os forradalom aztán megnyitotta a politikai foglyok börtönének kapuit. Az ezt követő időszakban sokan elhagyták az országot – emlékezett dr. Kosztolányi Károly, végül kérte a jelenlévőket, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek azokra, akik a mai megemlékezésen már nem lehetnek itt.

A továbbiakban Páncsicsné Balogh Katalin főtörzsőrmester szavalta el Wass Albert Üzenet haza című költeményét, majd a börtön fogvatartottjaiból alakult énekkar adott elő egy népdalcsokrot, végül Párdányiné Török Anita főhadnagy adta elő Herczeg János Ébren álmodom című versét. A műsor után az egybegyűltek megkoszorúzták az emléktáblát.

A büntetés-végrehajtás intézményrendszere részéről Schmehl János dandártábornok főtanácsos, a BV országos parancsnokának biztonsági és fogvatartási helyettese és dr Tanács Eszter Tímea, Kalocsa város képviseletében Turi Tibor önkormányzati képviselő, a Humánerőforrás Bizottság elnöke helyezte el a kegyelet és tisztelet koszorúját. A PEK részéről dr. Kosztolányi Károly és Mirkovics Mária, a Recski Szövetség részéről Géher Ferencné vezetőségi tag és Somssich Tamás, a szervezet ifjúsági tagozatának megbízott elnöke, valamint a SZORAKÉSZ képviseletében Kámán Györgyné főtitkár és Varróné Czéh Veronika vezetőségi tag, a POFOSZ Kalocsai Szervezet nevében pedig vitéz Kákonyi Mátyás koszorúzott, az egykori társaikra emlékezve.
Zárásul a Szózatot énekelték el az emlékezők, majd a program a börtön kápolnájában folytatódott, ahol Fülöp Ernő c. apát celebrált szentmisét.

Címke:   Kalocsa politikai elítéltek megemlékezés