Konferencia Rákosi börtöneiről

Szerző: Antal Sándor / promenad.hu

Link: http://promenad.hu/cikk/konferencia-rakosi-bortoneirol-143984

Dátum: 2014.06.12.
Az 1950-es évek börtöneinek és internálótáborainak, a mindennapokat átszövő terror és a kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek világát tárták fel a Rákosi börtönei kiállításhoz kapcsolódó tanácskozás meghívott előadói az Emlékpontban.

- Azt gondolom, hogy az a kiállítás, ami itt az Emlékpontban nyílt az amellett, hogy Rákosi börtöneiről szól, egyben a szabadságról is. Arról, hogy a 20. század hogyan szolgáltatta ki az egyént, és hogyan tette a tisztességes embereket börtönökbe és fosztotta meg őket a személyes szabadságuktól – mondta Árva László, az Emlékpont igazgatója, aki szerint ennél nagyobb tragédia egy ember életében elképzelhetetlen.

Az Emlékpont tudományos ülésén hét előadást hallhattak a téma iránt érdeklődők. Bank Barbara, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja, aki néhány évvel ezelőtt a recski kényszermunkatáborról szóló kiállítást rendezte az Emlékpontban, az internálótáborok 1945-1947 közötti működéséről tartott előadást.

Nagy István, a Szegedi Fegyház és Börtön hadnagya, a Csillagbörtön történetének kutatója az 1930-as évekbe tekintett vissza, arra az időszakra, amikor Rákosi Mátyás "belülről élvezte a Csillagbörtön vendégszeretetét". A történeti levéltár korszakra vonatkozó forrásait és a kutatás módszertani lehetőségeit ismertette Bikki István, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főosztályvezetője.

A politikai rendőrségről szóló számos kötet szerzője, Müller Rolf a látható titkosrendőrségről, azaz a rejtett és a demonstratív erőszakról tartott előadást. Zinner Tibor jogtörténész referátuma témájában túlmutat, de össze is kapcsolja az Emlékpont időszaki kiállítását a magyarországi kommunizmus második korszakával, ugyanis a kádári megtorlás, azaz '56 utáni börtönvilág fénykorát mutatta be. Az Emlékpont történészei érdekes esettanulmányokon keresztül érzékeltették az ötvenes évek börtönviszonyait: Mészáros Tamás a börtönőrök fegyelmi ügyeiből válogatott, Vincze Gábor előadásában a Csillagban elhunyt Huba Géza esetét tárta a konferencia hallgatósága elé.

Címke:   internálás kényszermunka múlt