Ökumenikus Kápolnát szenteltek a nagyfai börtönben

Szerző: Varga Anna, Gémes Sándor / SZEGEDma.hu

Link: http://szegedma.hu/hir/szeged/2014/06/okumenikus-kapolnat-szenteltek-a-nagyfai-bortonben-fotok.html

Dátum: 2014.06.13.
„Akinek hite van, eggyel több kapaszkodója van” – fogalmazott Csóti András, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a nagyfai börtönben, ahol Bölcskei Gusztáv református püspök és Kiss-Rigó László megyés püspök szentelte fel a kápolnát.

Tavasszal kezdték el kialakítani az ökumenikus kápolnát a Szegedi Fegyház és Börtön III. Objektumában, Nagyfán, ahol a fogvatartottak újították fel az ablakokat, és fából készítettek padokat. A börtönökben 1990 óta van ismét mód vallásos foglalkozásokra és lelki gondozásra. „Kulcsfontosságúnak tartom, hogy 2000-ben megalakult a Börtönlelkészi Szolgálat, így ma minden büntetés-végrehajtási intézetben vagy főállású, vagy részfoglalkozású lelkész teljesít szolgálatot, és sajátos módszereikkel a lelki gondozás különböző technikáival nagyon jó eredményeket érnek el a sikeres reintegráció érdekében” – hangsúlyozta a kápolnaszentelőn Csóti András vezérőrnagy. A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka úgy fogalmazott, akinek hite van, eggyel több kapaszkodója van. „Az egyházak segítő támogatása mellett feltétlenül szólni kell a különböző civil szerveződésekről, akik a kritikus első időszakban ott állnak a szabadult mögött, és ezért nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy nagyobb eséllyel illeszkedik vissza a társadalomba” – tette hozzá a vezérőrnagy.

Bölcskei Gusztáv református püspök emlékeztetett, hogy Nagyfán 2001-ben szenteltek föl egy haranglábat, és az intézetben már akkor is folyt a börtönlelkészi szolgálat. Méltatta azt az összefogást is, mely révén megújult az eddig is kápolnaként használt helyiség. „Azt gondoljuk, mindenütt szükség van arra, hogy az Isten lelke jelenlétében el tudjanak emberek csendesedni, meg tudják hallani azt az üzenetet, amivel az életüket, a terheiket könnyebben tudják hordozni” – hangsúlyozta a református püspök Nagyfán.

„Vallástól függetlenül ma már mindenki elismeri az emberi méltóságot és az ember szabadságának az értékét. Itt a hívó ember mindkettőt Istennek köszöni meg. A hitélet egy börtönben azt szolgálja többek között, hogy az ember rádöbbenjen arra, hogy van méltósága a körülményektől, tetteitől függetlenül is, és van igazi lelki szabadsága, amit leginkább a teremtőtől kapott” – fogalmazott Kiss-Rigó László. A szeged-csanádi megyés püspök fontos feladatnak nevezte, hogy mindezt tudatosítsák a fogvatartottakban, akiknek így a hit révén lehetőségük nyílik a kiengesztelődésre a teremtővel, embertársaival és a társadalommal egyaránt.

Török Istvánt öt év szabadságvesztésre ítélték, több mint egy éve Nagyfán tölti büntetését. A harminchét esztendős férfi házasságkötése előtt keresztelkedett meg, s mint elmondta, elfordult az egyháztól egészen addig, míg kislánya el nem kezdett egyházi iskolába járni. „Meg is lett a következménye annak, hogy elfordultam Istentől, kikerültem az ő védelme alól, ezt utóbb beláttam. Az itteni istentiszteletek visszatereltek azonban arra az útra, amelyen életem hátralévő részét kell, hogy eltöltsem” – fogalmazott. Hetente három alkalommal van lehetősége református istentiszteleteken részt venni, melyeken mintegy harminc elítélt vesz rész rendszeresen. Kérdésünkre elmondta, Nagyfán a református gyülekezet a legnagyobb létszámú, de kisebb egyházak is képviseltetik magukat. „A Szegedi Fegyház és Börtönben 13 vallási felekezet gondoskodik a fogvatartottak lelki gondozásáról, két börtönlelkészünk van, egy katolikus és egy református” – erről már Tikász Sándor dandártábornok, intézetparancsnok nyilatkozott a SZEGEDma.hu-nak.

A kápolna felszentelése előtt Csóti András a huszonöt éve börtönlelkészi szolgálatot teljesítő Petrovics László plébánosnak a büntetés-végrehajtás által adományozható legmagasabb elismerést adott át.

Címke:   Nagyfa kápolna vallás ünnepség