Ismét megnyitják a martonvásári börtönt

Szerző: Tihanyi Tamás / feol.hu

Link: http://feol.hu/hirek/uj-a-borton-es-uj-a-torveny-1645745

Dátum: 2014.09.11.
Januártól új törvény alapján teszik a dolgukat a büntetés-végrehajtásban dolgozók. Az elvárás velük szemben komoly, ám a gondjaikról kevesen tudnak.

- A feol éppen egy éve elsőként adott hírt a martonvásári intézet újranyitásáról. Ez a napokban országos hír lett. Mi lesz a pontos ütemezés?

- Kormány, illetve a miniszteri döntés született arról, hogy a jövő év elején megnyílik a martonvásári objektum, amely 175 fogvatartott elhelyezésére lesz alkalmas - mondta Kiszely Pál bv. dandártábornok, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka. A jelenlegi koncepció alapján alapvetően elzárásos, illetve enyhébb fokozatú jogerősen elítélt fogvatartottakat helyezünk ott el. Intézetünk hajtja végre Budapest, Komárom-Esztergom és Fejér megyében az elzárást, így férőhelyekre van szükség. A beruházás ott tart, hogy megtörtént a közbeszerzési eljárás, amely eredményesen lezárult. A héten kihirdetjük a nyertest és a jövő héten átadjuk a területet a kivitelezőnek, amit mi saját erőből, fogvatartotti munkával alkalmassá tettünk a beruházásra. Tehát a terveknek megfelelően elvégeztük azokat a bontásokat, amelyeket előírt számunkra a tervező: ezzel csökkentettük a költségeket, hiszen erre sem kell több millió forintot kifizetni.

- Az elzárás azt jelenti, hogy csak kisebb vétségekért elítéltek érkeznek majd Martonvásárra?


- Igen, a rendőrség és az önkormányzati szabálysértési hatóságok által kiszabott büntetésekről van szó. Tavaly júliustól a Btk.-ban is külön büntetési nemként szerepel a büntetőjogi elzárás.

- Baracskán raboskodnak ennél sokkal komolyabb őrzésre okot adó elítéltek is...

- Fehérváron mintegy 200 előzetesen letartóztatott személy, Baracskán 1100-1200 jogerősen fogvatartott van elhelyezve, utóbbiak börtönösök, fogházasok.

- Itt Baracskán mennyi az átlagos büntetés idő?


- Három év. Baracskán húsz éve nagyon sok volt a gondatlan bűncselekményt elkövetettek aránya, de ez a kategória lényegében kikopott a jogrendszerből, most már elsősorban vagyon ellen elkövetett bűncselekményekért töltik itt a büntetést.

- A törvényi környezet változása milyen egyéb kihívások elé állította az intézetet és a szakmát?

- Egy büntetés-végrehajtási törvényt fogadott el a parlament: 2015 január elsejétől egy koncepciójában teljesen új törvény alapján kell dolgoznunk. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy az állományunkat ki kell képezni, meg kell alkotni az alacsonyabb szintű jogszabályokat.

- Mit jelent ez a változás?

- Számos olyan jogelv került a törvénybe, amely a korszerű európai végrehajtást ösztönzi. Alapvető feladat lett a fogvatartottak reszocializációja, így más eszközöket lehet alkalmazni.

- Azt mondják, a zárt intézetek falai között is tapasztalhatóak azok a feszültségek, amelyek jellemzőek a társadalom egészére. Valóban így van ez?

- Nem hiszem. A büntetés-végrehajtás viszonylag politikamentes terület, hiszen mi állami alkalmazottak vagyunk és nem engedjük a politikát a falak közé. És nem hallottam olyat sem, hogy a fogvatartottak politikai nézetkülönbségeik miatt vesztek volna össze. De nyilván gyakorolják állampolgári jogaikat. Fontos feladatunk az is, hogy a választójoggal rendelkező fogvatartottak erre vonatkozó jogait biztosítani tudjuk.

- Etnikai jellegű feszültségek tapasztalhatóak?

- Nem jellemző az etnikai konfliktus, tehát nincsenek olyan bandák, mint például az amerikai börtönökben, ahol különböző etnikumok képviselői harcolnak egymással. Nem is teszünk ilyen megkülönböztetést, nincs is ilyen nyilvántartás.

- Az úgynevezett nehézfiúkat azért bizonyára meg kell különböztetniük például a gazdasági bűncselekményekért elítéltektől.

- Az új törvény fontos koncepciója, hogy terveznek egy központi kivizsgáló intézetet, amely a fogvatartottak számára előirányoz egy várható pályafutást, és ez alapján szelektálhatunk. A legfontosabb, hogy az első bűntényeseket megvédjük a többszörösen visszaesőktől és ezzel csökkentsük a börtönártalmakat. Munkánk során erre nagyon komoly hangsúlyt fektetünk.

- Lehet ezt hatékonyan megvalósítani a 120-150 százalékos telítettségű objektumokban?

- Valóban nagyon nehéz feladat ez így, elméletileg igazán mintegy 80-90 százalékos telítettség mellett lehetne a leghatékonyabban elvégezni, ezért is dolgozunk folyamatosan a férőhelyek bővítésén.

Címke:   Baracska bővítés Martonvásár