Wagner Gyula élete és munkássága - IV. rész

Szerző: Dobrotka Katalin / ÖBE

Link: http://www.bortonugy.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=567

Dátum: 2014.10.15.
Wagner Gyula a magyar börtönépítészet egyik legmeghatározóbb alakja.Életét és munkásságát Dobrotka Katalin dolgozta fel, melyet részletekben közlünk. A fotókat a család bocsátotta az ÖBE rendelkezésére.

Wagner Gyula a szakmai szempontok figyelembevétele (panoptikus rendszer) mellett törekedett arra is, hogy az épületek meghatározó elemei legyenek a városképnek. Ennek megvalósulását mi sem bizonyítja jobban, hogy több épülete a XX. század elején helységek képeslapjaira került, a XX. század végére díszkivilágítást kapott.

Wagner Gyula fogházépületei
Wagner Gyula fogházépületei

Wagner Gyula tervei alapján készült épületek egy része eredeti funkcióját megőrizve ma is fegyházként, börtönként, leánynevelő intézetként, illetve bíróságnak helyt adva funkcionál, azonban a trsztenai járásbíróságot lebontották, a tenkei járásbíróság épületében ma árvaház működik. A Máramarosszigeti Törvénykezési Palota „főépületében” polgármesteri hivatal és bíróság, fogházi szárnyában börtönmúzeum van. Múzeumot rendeztek be az Újvidéki Törvényszéki Palotában is (Vojvodina Múzeum), Sopron vármegye ügyészségi és bírósági épületében szakközépiskola kollégiuma kapott helyet. A Mosonyi utcai Toloncházban a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet nyert elhelyezést.
 
Wagner Gyula és Franz Ella Bécsben 1914
Wagner Gyula és Franz Ella 1914-ben Bécsben

Katkó István 1985-ben „Börtönkalauz kezdő bűnözők számára” címmel írt kisregényt Wagner Gyuláról. Nevét emléktábla őrzi a Szegedi Fegyház és Börtön, valamint a Bács-Kiskun Megyei Bíróság folyosóján.
(Vége)

1. rész

2. rész

3. rész


Címke:   Wagner Gyula börtönépítészet múlt