Jubilál az igazságügyi palota

Szerző: Simon Erzsébet, Szendi Péter / vaol.hu

Link: http://vaol.hu/szombathely/jubilal-az-igazsagugyi-palota-1653965

Dátum: 2014.10.17.
125 esztendős a Szombathelyi Törvényszék épülete. A jubileum alkalmából konferenciát tartottak pénteken.

Előadásokkal, az épület történetének felelevenítésével emlékeztek pénteken bírók, rendvédelmi vezetők, ügyészek a Szombathelyi Törvényszéken az igazságügyi palota építésének 125 évfordulóján. Az egybegyűlteknek dr. Andor Szabolcs, a Szombathelyi Törvényszék elnöke mesélt az épület régi és mai funkcióiról. Bevezetésképpen büszkén említette, hogy az országban több helyen is megtalálható hasonló rendeltetésű igazságügyi paloták létrehozása annak idején Vas megyéből indult. Továbbá a modern, polgári, független igazságszolgáltatás kezdete is szűkebb hazánkhoz köthető. Egészen pontosan dr. Horváth Boldizsár személyéhez. Vas megye büszkesége az 1867-es kiegyezés utáni első felelős magyar kormány igazságügyminisztere volt. Az ő előterjesztésére született meg a bírói hatalomról szóló 1869. évi IV. törvény, amelynek korszakos jelentősége az, hogy elválasztotta a közigazgatást a bíráskodástól, megteremtve a független polgári igazságszolgáltatás eszméjét és gyakorlatát.

Törvényi rendelkezés kötelezte a törvényhatóságokat arra, hogy saját épületükben adjanak helyet az újonnan létrejövő bíróságoknak. A törvényszék épületének kialakítása két évig tartott, és 1889. október 2-án avatták föl. Az értékes telken felépített klasszicizáló stílusú igazságügyi palotában sokáig zavartalanul folyt az ítélkezés, mígnem a második világháború szomorú és kétes dicsőséget hozott az épületre. Néhány hónapig a menekülő nyilas kormány igazságügyi minisztériuma talált magának helyet a házban. A háború után megszűntek a törvényszékek, s a továbbiakban az épületben a megyei bíróság és a Szombathelyi Járásbíróság működött. Évtizedekkel később a bírói létszám növekedése és az épület állagromlása miatt szinte teljeskörű felújítást kellett végezni 1985-89 között. Ekkor alakult ki a bírósági épület jelenlegi elrendezése.

 A tárgyalótermeket, a kezelőirodákat a földszinten, a bírói dolgozószobákat az emeleten helyezték el. Dr. Andor Szabolcs megemlékezett elődjéről, dr. Laky Ferencről, akinek az elnöksége alatt alakították ki a korszerű bírósági könyvtárt és a kollégiumi termet az épület fennállásának 110. évfordulóján. Neki köszönhető a Sellyei Gábor belsőépítész tervezte impozáns díszterem létrehozása is. Sajnos, nagy álma, a jelenleg használaton kívüli börtön épületének teljes vagy részleges bírósági célú hasznosítása még nem vált valóra.


Címke:   Szombathely jubileum ünnepség