Milliókat szakíthatnak a rabok a túlzsúfolt börtönök miatt

Szerző: Kovács Áron, Hirling Áron / vs.hu

Link: http://vs.hu/kozelet/belpolitika/milliokat-szakithatnak-a-rabok-a-tulzsufolt-bortonok-miatt-1017

Dátum: 2014.10.17.
Strasbourgban már több mint száz panaszbeadvány van magyar raboktól, és az Alkotmánybíróság is hamarosan dönt arról, kell-e előírás a minimális helyigényre. A jogszabályban 2010 óta csak ajánlás van, és ez még nagyon sokba kerülhet az államnak.

Lehetséges-e, hogy miközben egy tojótyúk számára kötelezően biztosítani kell 750 négyzetcentiméternyi (körülbelül egy laptopnyi) területet a ketrecében, egy fogva tartott ember esetében a magyar jogszabályok szerint csak törekedni kell arra, hogy a cellájában lehetőleg hat köbméter légtér és három négyzetméter mozgástér jusson neki?

Az összehasonlítást nem mi találtuk ki, a Fővárosi Törvényszék egyik bírája írta le abban az alkotmánybírósági beadványban, amelyben a fogvatartottak számára biztosítandó miniszteri rendelet megsemmisítését kéri, mivel az álláspontja szerint ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményével és a magyar alaptörvénnyel is, amelyekben az áll:

„Senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni.”


A tyúkketrecekre vonatkozó EU-s irányelvvel példálózó bíró egy konkrét ügyben fordult az Alkotmánybírósághoz (Ab): egy volt fogvatartott – akinek nevét kitakarták a közzétett beadványból – indított kártérítési pert a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet ellen, mivel szabadságvesztését túlzsúfolt cellában kellett letöltenie. Az Ab kedden már tárgyalt az ügyről, amelyhez két nagyon hasonló beadvány is elérhető a testület honlapján.

„Lehetőség szerint”

A magyar börtönökben az egy főre jutó, minimális mozgásteret egy 1996-os miniszteri rendelet szabályozza. E szerint a férfiaknak három, a fiatalkorúaknak és a nőknek három és fél négyzetméter kell, hogy jusson a cellában, leszámítva persze a berendezési tárgyak által elfoglalt területet. Ez kevesebb ugyan, mint az európai ajánlás, amely négy négyzetmétert határoz meg, de legalább volt egy mérce.

2010 őszén viszont Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter (jelenleg EU-s biztosjelölt) módosította a rendeletet, és beiktatta a „lehetőleg” és „lehetőség szerint” szavakat. „A módosítás alkotmányos oka a jogszabályból nem állapítható meg” – jegyzi meg a Fővárosi Törvényszék beadványa. Valószínű azonban, hogy a kormány tartott attól, hogy a fogvatartottak peres úton kérik számon a be nem tartható szabályozást.

Erre utal az is, hogy a tavaly elfogadott, 2015. január 1-jén hatályba lépő büntetés-végrehajtási törvényből a kihagyták a minimális alapterület meghatározását. A jogalkotó talán úgy gondolta, ha nincs konkrét előírás a cellák méretére, akkor nehezebb bebizonyítani, hogy jogsértő lenne a rabok összezsúfolása.

Több mint száz beadvány Strasbourgban


A 2010-es rendeletmódosítás megszületésekor a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán már folyamatban volt egy per, amelyet egy Szél László nevű – egyébként emberölésért 15 évre ítélt – fogvatartott indított a magyar állam ellen, kifogásolva a szúfolt cellákat, amelyekben a büntetését töltenie kellett. 2011-ben ítélet is született, és 12 ezer euró (3,6 millió forint) kártérítést ítéltek meg a rabnak. Több hasonló ügyben elmarasztalták Szlovéniát és Olaszországot is.

Ezután még két hasonló ítélet született Strasbourgban, illetve két ügyben az állam peren kívül megegyezett a panaszosokkal, ami igencsak meghozta a pereskedési kedvet. Szemesi Sándor, a Debreceni Egyetem docense tanulmányában azt írta: az Emberi Jogok Európai Bírósága 2014 januárjában összesen 101 kérelmező ügyét kommunikálta a magyar kormány felé, azóta pedig valószínűleg tovább nőtt ez a szám.

A strasbourgi bíróság a kialakult gyakorlat szerint általában az Európa Tanács (nem az EU intézménye, hanem a főként emberjogi kérdésekkel foglalkozó kormányközi szervezet) szakbizottságának ajánlását tekinti alapnak, amely négy négyzetméter férőhelyet tart olyan minimumnak, amelytől semmiképpen nem szabad eltérni. Ez alapján a magyar kormány lépéskényszerben van, hiszen tömegesen veszítheti el a túlzsúfolt cellák miatt indított pereket.
   

Címke:   zsúfoltság elhelyezés kártérítés jogorvoslat