Januártól keményebbek a szabályok a büntetés-végrehajtásban

Szerző: origo.hu

Link: http://www.origo.hu/jog/lakossagi/20141025-januartol-kemenyebbek-a-szabalyok-a-buntetes-vegrehajtasban.html

Dátum: 2014.10.25.
Jövő januárban hatályba lép az új büntetés-végrehajtási kódex, amely díjkötelessé teszi a kondicionáló terem igénybevételét a fogvatartottak számára, emellett kötelezővé teszi meghatározott többletszolgáltatások (merülő forraló, hűtőszekrény, televízió, stb.) ellenértékének a megtérítését is. Az új kódex egy 35 évvel ezelőtti, 1979.-es törvényerejű rendeletet vált fel.

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló három és fél évtizedes törvényerejű rendeletet felváltó kódex célja a büntetés-végrehajtás új alapokra helyezése. Az új törvénykönyvben nagyobb szerepet kap az egyéniesítés, kiemelkedő célja a társadalomba való visszailleszkedés elősegítése, az elítéltek hatékonyabb oktatása és munkáltatása, a szabadulás utáni jogkövető életmód kialakításához szükséges feltételek biztosítása, valamint az önellátó büntetés-végrehajtás kialakítása.

Az új törvény több új elemet is tartalmaz, meghatározza az alapelveket, értelmező rendelkezéseket vezet be, továbbá beépít egy egységes kockázatkezelési és elemzési rendszert a büntetés-végrehajtás munkájába, amelyben egységes sztenderd alapján mérik fel a fogvatartottak szükségleteit, a veszélyforrásokat, valamint a társadalomba való visszailleszkedési hajlandóságukat.

Bevezeti a végrehajtási fokozatokon belüli rezsimeket, megerősíti a gyógyító-nevelő és a prevenciós részlegeket, és nagy hangsúlyt fektet az időskorú fogvatartottakra is. A törvényben kiemelt feladat a foglalkoztatás, a joghátrány érvényesítésén túl valamennyi célkitűzés és feladat a visszailleszkedést szolgálja.

Új alapok és a reintegráció

Az új kódex megalkotása azért is szükséges, hogy a legmagasabb jogszabályi szinten jelenjen meg a személyi szabadság jogszerű elvonásával vagy korlátozásával együtt járó jogkövetkezmények végrehajtása.

A törvény célja a büntetés-végrehajtás új alapokra helyezése, egyes újítások bevezetése, a jobb alkalmazhatóság, a büntető anyagi jogi szabályokhoz való megfelelő illeszkedés biztosítása és a vállalt nemzetközi kötelezettségeinknek való megfelelés.

A jelenleg hatályos, a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendeletet felváltó új törvény kiemelkedő célként határozza meg a társadalomba való visszailleszkedés (reintegráció) elősegítését, az elítéltek hatékonyabb oktatását és foglalkoztatását, a szabadulás utáni jogkövető életmód kialakításához szükséges feltételek biztosítását, valamint az önellátó büntetés-végrehajtás kialakítását.

Címke:   bv. kódex bv. törvény modernizáció