Egy régi sírkert megmentése

Szerző: Tihanyi Tamás, Lovász Lilla / Fejér Megyei Hírlap Online

Link: http://feol.hu/val/egy-regi-sirkert-megmentese-1657066

Dátum: 2014.11.03.
A katolikus temető messze az országúttól, a templom mögött, a települést uraló dombokon fekszik. A sírok között a holtak emléke előtt tisztelgő hozzátartozók dolgoznak csendben, a sírkertben a kékre mázolt szovjet-orosz háborús obeliszk és a grófi mauzóleum bár két külön világot idéz, most már jól megfér egymással.

Talán ötven méterre a temetőtől, a felszántott föld mellett elvadult környezet fogad: bokrok káosza és frissen nőtt akácos takarja be azt a néhány talán tucatnyi kopott sírkövet, amely alatt egykori zsidó emberek földi maradványai nyugszanak.

- A váli zsidó temető évtizedek óta nagyon elhanyagolt volt – mondja Ádám Zsuzsanna, a település alpolgármestere. - A síremlékek többségét az elmúlt időszakban sajnos megrongálták, széthordták. Ezért különösen örültünk annak, hogy megkerestek minket a baracskai büntetés-végrehajtási intézettől egy jóvátételi program keretében: a zsidó temetőre esett a választásunk azért, hogy megpróbáljuk kitakarítani, a megmaradt sírköveket megmenteni. Együttműködésünk egyébként igen jó az intézménnyel, hiszen a fogvatartottak korábban már dolgoztak a településen. A temető rendbetételével egy régi, elmaradt kötelezettségnek tudunk eleget tenni.

Mi lesz a megmentett temető további sorsa? Ádám Zsuzsanna szerint ezután tovább kell gondolni a történetet és elismerte, nekik kell majd megtalálniuk a módját a fenntartásnak, az állagmegóvásnak. Akár emlékhelyet is létesíthetnek a területen, hiszen ez már régi gondolat Válon, csak eddig még sosem akadt elegendő ember és szerszám a munkálatokhoz.

Beszélgetésünk közben a munkások ebben az esetben mindannyian önként jelentkezett fogvatartottak a fákat, bokrokat irtva, akár, mint egy dél-amerikai őserdőben, egyre közelebb jutnak a sírkövekhez. Egy rövid munkaszünetben, tea után megpróbáljuk elolvasni a régi feliratokat. Neveket, születési és halálozási dátumokat fejtünk meg.

- A fogvatartottak társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás érdekében létrejött projekt keretében dolgoznak az önként jelentkezők - mondja Gál Etelka, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet sajtóreferense. - Ez nem az első ilyen jellegű munka, hiszen több környékbeli településen már végeztünk hasonló feladatokat, s ennek érdekében is igyekszünk jó kapcsolatot ápolni az önkormányzatokkal. Megkeressük őket és végrehajtjuk, amit vállalunk. Intézetünktől közel kétszáz fogvatartott vesz részt a programban, amelynek része személyiség- és önismeret-fejlesztés, szakmai képzés is. Számunkra a legfontosabb cél a társadalomba való reintegráció és a bűnismétlés kockázatának csökkentése, és ennek egyik módja az ilyen szimbolikus jóvátételi munka.

A vasi Újvári Gyula jelenleg a baracskai objektum lakója, de azt, hogy miért, mennyi ideje, s meddig még, nem szeretné elárulni.

- Szeretnénk valami jót is tenni, és amennyire lehet, megváltoztatni a közvélekedést velünk kapcsolatban. Én azt tapasztalom és úgy látom, hogy nagyon sok az előítélet velünk szemben, a legtöbben egy kalap alá veszik az összes elítéltet. Azonban ha az emberek azt látják, képesek vagyunk hasznosat cselekedni, megváltozhat a véleményük.

A fogvatartottak azt várják, számukra gyorsan teljen az idő a szabadulásig. Az idő, amit azonban Válon egy enyészettől megszabadított sírkertben úgy tűnik, sikerült visszaforgatniuk.

Címke:   Baracska jóvátételi munka reintegráció