Börtönmissziósok és börtönlelkészek találkoztak Budapesten

Szerző: Magyari Márton / evangelikus.hu

Link: http://www.evangelikus.hu/b%C3%B6rt%C3%B6nmisszi%C3%B3sok-%C3%A9s-b%C3%B6rt%C3%B6nlelk%C3%A9szek-tal%C3%A1lkoztak-budapesten

Dátum: 2014.11.13.
2014. november 6-án gyülekeztek össze börtönmissziósok, börtönlelkészek, börtönparancsnokok, érdeklődők és a sajtó képviselői, hogy részt vegyenek a Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete éves közgyűlésén és konferenciáján Budapesten, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának dísztermében.

A mintegy 80 fős hallgatóságot a Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete nevében Roszík Gábor evangélikus lelkész, mindkét szervezet elnöke köszöntötte, és igei gondolatokkal, reggeli áhítattal nyitotta meg a konferenciát.

Ezt követően dr. Csepregi András evangélikus lelkész, Bonhoeffer kutató, tartott előadást Dietrich Bonhoeffer életéről és szolgálatáról, előadásában különösen kihangsúlyozva a börtönben töltött éveket.

Előadását követően Csóti András bv. vezérőrnagy, a Büntetés-végrehajtás Országos parancsnoka szólt, kiemelve a börtönlelkészek és a börtönmissziósok által végzett szolgálat fontosságát, a Börtöntársaság által végzett programok eredményeit, a társadalom számára is fontos hatásait. Prezentációjában felhívta a hallgatóság figyelmét a 2015. január 1-jétől életbe lépő új büntetés-végrehajtási törvényre, melynek egyik fontos része a reintegráció, s melynek kapcsán továbbra is igényli és támogatja az ehhez a feladathoz szervesen kapcsolódó börtönlelkészi és börtönmissziós szolgálatot.

A konferencia egyik legfontosabb része volt a Magyar Testvéri Börtöntársaság által az idei évben létrehozott Bonhoeffer-díj, illetve a már hagyományosnak számító Colson-díj átadása. A Börtöntársaság elnöksége úgy határozott legutóbbi ülésén, hogy a börtönlelkészek munkáját és szolgálatát szeretné elismerni, hiszen a Börtöntársaság programja elképzelhetetlen lenne a büntetés végrehajtási intézetekben szolgáló lelkészek közreműködése és koordinációja nélkül. A díj létrehozását fontosnak tartotta, ezért azt 400.000 forinttal támogatta Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője is. A börtönlelkészek szavazatai és a Börtöntársaság elnökségének döntése alapján első alkalommal Csorba József római katolikus és Dr. Békefy Lajos református lelkipásztorok kapták meg a díjat, míg a Colson-díjat idén Farkas Dániel adventista lelkipásztor és Pomozi István és Pomozi Szilvia házaspár, római katolikus testvéreink kapták, kik évtizedek óta járnak be magyarországi börtönökbe, hirdetik a Megváltót és az evangéliumot.

Az ünnepélyes díjátadót követően Roszík Gábor számolt be a Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete elmúlt évben végzett szolgálatáról, megemlítve a fogvatartottak részére szervezett Országos Bibliavetélkedő, melyet idén hetedik alkalommal szerveznek meg, valamint az Angyalfa-programot, mely fogvatartottak gyermekeire fókuszál, és a Nemzetközi Börtönmissziós Imahetet. Levetítésre került továbbá nyári Angyalfa-tábor kisfilmje is.

Katona Csilla elnökségi tag, a Magyar Bűnmegelőzési Börtönmissziós Alapítvány elnöke és Magyari Márton, a Magyar Testvéri Börtöntársaság ügyvezető-igazgatója mutatta be a jelenlévőknek azt a két Európai Uniós pályázatot, melyben a Börtöntársaság konzorciumi partnerként vesz részt, 2014 februárja óta. Az egyik a Building Bridges, mely áldozatok és elkövetők közötti párbeszédre koncentrál a helyreállító igazságszolgáltatás keretében, míg a másik pályázat, melynek neve ECOR (European Communities of Restoration) arra fókuszál, hogy milyen alternatívái, alternatív elemei lehetnek a hagyományos fogvatartásnak, melyek válaszokat adnak az európai börtönvilágot övező problémákra, úgy, mint a magas visszaesési ráta, az utógondozás hiányosságai, a társadalom zártsága a szabadulókkal szemben, a reintegráció kérdései, illetve a börtönök túlzsúfoltsága és a családdal való kapcsolattartás nehézsége.

Az előadásokat követően tisztújításra került sor. A konferenciát megtisztelték részvételükkel erdélyi és felvidéki börtönlelkészek és missziósok is, az együttlétet fórummal, majd közös ebéddel zárták.

Címke:   börtönmisszió lelkész konferencia