Foglalkoztatják a fogvatartottakat

Szerző: Kovács Erika / veol.hu

Link: http://veol.hu/hirek/foglalkoztatjak-a-fogvatartottakat-1662737

Dátum: 2014.11.28.
A fogvatartottak társadalomba történő visszavezetése a környezet befogadó támogatása nélkül nem valósulhat meg. Ezt mondta egyik fő feladatukról Németh Éva büntetés-végrehajtási ezredes, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, a minap, amikor a média képviselőit tájékoztatta tevékenységükről, céljaikról Borszuk Valéria büntetés-végrehajtási főhadnagy, sajtóreferens, Herczeg Attila büntetés-végrehajtási zászlós, fogvatartási főelőadó, és Nagyné Horváth Zsuzsanna, utógondozó koordinátor társaságában, az intézetben.

- Feladatainkat a jogszabályok szerint, „zárt ajtók” mögött végezzük, ami a XXI. században nem jelenti azt, hogy munkánkról semmit nem tudhat a környezet – hangsúlyozta Németh Éva.

Az intézetparancsnok rámutatott: alapfeladataik ellátásakor rendkívül fontosnak tartják, hogy szakmai tevékenységükről, eredményeikről tájékoztassák a külvilágot, hiszen a fogvatartottak társadalomba történő visszavezetése a környezet befogadó támogatása nélkül nem valósulhat meg. Vélekedése szerint ehhez óriási segítséget jelenthet a média.

Elhangzott továbbá: a veszprémi intézet megyei, úgynevezett „előzetes ház”, a fogvatartottak többsége előzetes letartóztatott. Az intézet 198 zemély befogadására épült, jelenleg 134 százalékos a túltelítettség, amely az országos átlag alatt van. Az intézet 2003-ban épült, és a személyi állomány munkavégzésének, valamint a fogvatartottak elhelyezésének körülményei az országos átlag felettiek. Alapfeladatuk a bíróság által kiszabott szabadságvesztés végrehajtása, a fogvatartottak biztonságos őrzése, valamint a büntető-eljáráskor szükséges előállítások végrehajtása. Emellett kiemelt feladatuk – elsősorban a jogerősen elítélteknél – a reintegráció.

- Eszerint azon munkálkodunk, hogy a szabaduló fogvatartottak a társadalom hasznos tagjai legyenek. Ennek fontos eszközei a képességek fejlesztése, az oktatás, a szakképzés és a munkáltatás – szögezte le a parancsnok. A fogvatartottak munkáltatása – az előzetesen letartóztatottak nagy száma miatt – elsősorban költségvetési unkáltatást jelent: a fogvatartottak a konyhán, a raktárakban, a házi műhelyben és takarítóként dolgoznak, összesen 47-en. Idén második alkalommal külső munkalehetőséget is találtak, az intézeten belül egy alkatrészgyártó vállalkozásnak összeszerelési munkálatokat végeznek.

Mindemellett készség- és személyiségfejlesztő foglalkozásokat, tréningeket szerveznek a fogvatartottaknak, még ez évben várhatóan OKJ-s festő szakképzés indul. Jóvátételi programként a fogvatartottak önként, díjazás nélkül eddig három alkalommal dolgoztak a közösség érdekében: részt vettek a „TeSzedd!” programban, segítettek egy óvoda rendbetételénél, valamint temetőgondozást végeztek.

- A közeljövőben szeretnénk, ha ez a tevékenység folytatódna, hogy fogvatartottaink részt vállalnának környezetünk szebbé tételében – hangsúlyozta Németh Éva. Kiemelte: az adventi és a karácsonyi programjaikkal szeretnék a lehetőségekhez mérten meghitté és széppé tenni az ünnepeket: a fogvatartottak színdarabot adnak elő szeretteiknek és fogvatartott társaiknak, valamint egy szociális intézmény lakóinak, és maguk által készített ajándékot is adnak. December 16-án Márfi Gyula veszprémi érsek ünnepi misét celebrál a börtön felszentelt kápolnájában, melyen a fogvatartottak és családtagjaik közösen vehetnek részt.

Címke:   Veszprém munkáltatás tájékoztatás