Testvér, segítsd a bebukottakat!

Szerző: presshelsinki / helsinkifigyelo.blog.hu

Link: http://helsinkifigyelo.blog.hu/2014/12/03/testver_segitsd_a_bebukottakat

Dátum: 2014.12.03.
Mobil, láncfűrész és közoktatás mellett jól működő büntetőpolitikát is találunk a finneknél. Nemrég még a legtöbb szabadságvesztést itt hajtották végre, mostanra elérték, hogy az unióban náluk kerülnek a legkevesebben börtönbe, fiatalok pedig csak elvétve. Nemcsak a fiatal bűnelkövetőt segítik, hanem a családját is.

Tapio Lappi-Seppälä a Nemzeti Jogpolitikai Kutatóintézet igazgatója Finnországban. Korábban a Helsinki Egyetem jogszociológia és kriminológia professzoraként dolgozott. Hosszú pályafutása alatt a büntetőjogi törvényhozás területén a finn Igazságügyi Minisztérium vezető tanácsadójaként tevékenykedett, tagja volt a büntetőjogi reformért felelős munkacsoportnak, valamint elnöke a büntetőjogi kódex általános részét előkészítő bizottságnak. Szintén tagja volt az új büntetés-végrehajtási törvényt előkészítő bizottságnak, emellett a fiatalkorúakat érintő szankciós rendszer megújításán dolgozó bizottság elnökhelyetteseként is tevékenykedett, továbbá számtalan könyvet és cikket publikált a büntetőjog, kriminológia és büntetőpolitika területén.

A vele készített interjú érdekes lehet a magyar olvasónak, és a finn büntető igazságszolgáltatási rendszer megoldásai példaként szolgálhatnak a hazai jogalkotónak is. A beszélgetés rövidített, szerkesztett változatát közöljük.

Honnan szerezte szakmai tapasztalatait a fiatalkorúak igazságszolgáltatásához kapcsolódó területekről?


Tapasztalataimat leginkább az Igazságügyi Minisztériumban törvényhozási tanácsadóként és – 1995-től mostanáig – a Nemzeti Jogpolitikai Kutatóintézet igazgatójaként szereztem. A minisztériumban töltött évek alatt részt vettem minden a területet érintő jogszabálytervezet előkészítésében. A reform, amely évekkel ezelőtt kezdődött, még ma is tart. Kutatóintézetünk pedig kiterjedt és alapos kutatásokat végzett a fiatalkorúak bűnelkövetési gyakorlatáról és az igazságszolgáltatás velük kapcsolatos működéséről. Ezek a témák máig fontos részét képezik kutatási programunknak.

Létezik speciális, a gyerekeket a középpontba állító büntető jogalkotás Finnországban? Hogyan tudná meghatározni a fiatalkorúak igazságszolgáltatását hazájában?


A gyerekeket természetesen másképp kezelik nálunk is, mint a felnőtteket. Először is minden 15 év alatti fiatalkorú mentesül a büntetőjogi felelősségre vonás alól. Ők teljes egészében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszer alá tartoznak. A 15–17 éves fiatalkorú elkövetőkkel a gyermekvédelmi és a büntető igazságszolgáltatási rendszer közösen, míg a 18–20 éves fiatal felnőttekkel csak a büntető igazságszolgáltatás hatóságai foglalkoznak.

Mik a legjelentősebb különbségek e két rendszer között?


A gyermekvédelmi és a büntető igazságszolgáltatási rendszer működése alapvetően különböző elveken alapul. Minden gyermekvédelmi intézkedés legfőbb ismérve a gyerek mindenek felett álló érdekének érvényesülése, épp ezért minden intézkedés támogató jellegű, és az elkövetett bűncselekmény jellege, súlya csupán alig vagy egyáltalán nem játszik szerepet sem az alkalmazott intézkedés jellegében, sem az alkalmazásáról való döntésben. A büntető igazságszolgáltatási oldal sokkal kevésbé tesz különbséget az elkövetők között eltérő életkoruk alapján. Szigorúan fogalmazva: ebben az értelemben nincs elkülönült büntető igazságszolgáltatási rendszer a fiatalkorúak számára Finnországban – ez a megközelítés azonban rendszerint elfogadott a legtöbb ország jogrendszerében is. Ennek ellenére a fiatalkorú elkövetőkkel számtalan tekintetben a felnőttektől eltérően bánnak a büntetőjogi intézkedések során. A 15–17 éves elkövetők enyhébb végrehajtási fokozatban töltik büntetésüket, valamint a tényleges fogvatartást ebben az életkorban korlátozottan és csak kivételes esetben rendelik el. Emellett a büntetőintézkedések alkalmazása során is nagyobb hangsúllyal szerepelnek rehabilitációs és támogató elemek.

Címke:   fiatalkorúak büntetőpolitika külföld Finnország