Ünnep a börtön falai között

Szerző: Borsodi Attila, Nagy Béla / mno.hu

Link: http://mno.hu/magyar_nemzet_belfoldi_hirei/unnep-a-borton-falai-kozott-1263894

Dátum: 2014.12.18.
Azoknak a fogvatartottaknak, akiknek megvan a lelki békéjük, és kapaszkodni tudnak Isten irgalmába és szeretetébe, a karácsony a börtön falai között nem rideg, keserű ünnep – jegyezte meg Kemenes Gábor börtönlelkész, Nagykovácsi plébánosa. A pap szerint az advent és az ünnepi előkészületek a legkeményebb rabok szívét is meg tudják érinteni. Ilyenkor többet gondolnak haza, érzékenyebbek, és sokan kérik a lelkiatyák segítségét. Interjú.

– Az életrajzi adatai szerint 1973-ban szentelték pappá, de csak évekkel később vállalt börtönlelkészi szolgálatot. Mi vezette a rabok közé?
– Ennek a szolgálatnak az előzménye, hogy én a Regnum Marianum papi közösséghez tartozom, amely elsősorban az ifjúsággal foglalkozik. Emiatt papjainkat a kommunizmus idején bebörtönözték, a közösség tagjai összesen több mint száz évet töltöttek rács mögött. Alaptalanul azzal vádolták a papjainkat, hogy összeesküdtek a rendszer ellen, és felforgató tevékenységet folytatnak. A nyolcvanas években engem már nem vittek börtönbe, de azért értek atrocitások. Sokszor voltam rendőrségi kihallgatáson, több ügyben olykor órákig nyaggattak. Talán éppen ezért, amikor jött a fordulat éve, és papokat kerestek misézni a börtönbe, akkor 1990-ben én is jelentkeztem. Úgy gondoltam, bemegyek és megnézem, hol raboskodtak a közösségünk papjai, azóta járok be misézni az elítéltekhez. A börtönlelkészség tíz évvel később, 2000-ben alakult meg, majd Miksó Sándor kőbányai plébános nyugdíjba vonulása után az Esztergom–budapesti Főegyházmegye börtönszakreferense lettem.

– Mivel jár ez a szolgálat?

– Segítenünk kell a rabokat, hogy megtalálják Istent, a békét és önmagukat, és el tudjanak jutni az igazi szabadságig. Mindent, amire a fogvatartottak részéről lelki téren igény van, igyekszünk megadni nekik. Misézünk odabent, tanítjuk őket hittanra, elvégezhetik nálunk szentgyónásukat, és felkészítjük őket a szentségek felvételére. De ezek mellett, ha az emberek igénylik, akkor beszélgetünk velük hitről, családról és más őket foglalkoztató kérdésekről is.

– Mely intézményekben teljesít szolgálatot?

– Szakreferensként összefogom a főegyházmegye börtönszolgálatát, hozzám tartoznak a Budapesti Fegyház és Börtön és a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet objektumai, valamint a rendőrségi fogdák. A börtönökben van hivatalos katolikus vagy református börtönlelkész, aki helyben szolgál, de igényelhetik mások, így az én segítségemet is. Én legtöbbször a Budapesti Fegyház és Börtönben, közismertebb nevén a „gyűjtőben” misézek, de előfordul, hogy az előzetesházakba is hívnak.

– Vissza tud még emlékezni arra, hogy milyen volt 1990-ben először belépni a börtönbe?

– Kíváncsian és félve érkeztem a rabok közé, fogalmam sem volt arról, hogy mi vár rám odabent, és azon is izgultam, hogy tudok-e majd ezekhez az emberekhez szólni. Végül minden rendben ment, megtaláltam a hangot velük. Az egyik első prédikációmban azt mondtam az elítélteknek, hogy én jó családba születtem, és volt gyerekszobám, mégis hibázok, bűnös ember vagyok. Ezzel szemben ők rendkívül nehéz körülmények között nőttek fel, így érthető, hogy megbotlottak. Vagyis, ha így nézzük – mondtam nekik –, akkor lehet, hogy én rosszabb ember vagyok, mint ők. Ebből is érezték, hogy emberszámba veszem őket.

– Melyik a legemlékezetesebb börtönélménye?

– Nagyon sokszor előfordul, hogy a beszélgetések hatására az emberek eljutnak a lelki szabadságig, ami mindig örömmel tölt el. Ezeket az embereket nagyon nyomasztja, hogy bántják, megalázzák, megvetik és elutasítják őket, de ahogy a közreműködésemmel megérzik Isten irgalmát, felszabadulnak. Találkoztam egy olyan orvossal is, aki hatalmas bűnt követett el, de miután találkozott a mennyei Atya szeretetével és a megbocsátással, újjászületett!

– Hogyan élik meg az adventet az elítéltek a rács mögött?
– A börtönben nagy az egyhangúság, megvan a házirend, és az elítéltek aszerint élnek. Az ünnepek azonban sokat segítenek abban, hogy ebből a monotonitásból ki tudjanak lépni. A munkatársakkal megpróbáljuk felkészíteni őket az ünnepre, hogy a karácsonyuk meghittebb, szeretetteljesebb legyen. Törekszünk arra, hogy karácsony napján ünnepi mise legyen odabent, ebben az évben Székely János esztergomi segédpüspök megy majd be a gyűjtőbe misét mondani.

Címke:   börtönlelkész misszió egyház ünnep