Szabadság-fokok – tököli börtön-rehabilitáció

Szerző: Payer Katalin / epiteszforum.hu

Link: http://epiteszforum.hu/szabadsag-fokok-tokoli-borton-rehabilitacio-payer-katalin-diplomaterve

Dátum: 2012.08.10.
Payer Katalin nehéz és kevésbé ismert témát választott diplomatervéhez: a tököli börtön elzárt világában, több elavult tömb helyére négy új, eltérő szigorúsági fokozatot megtestesítő épületből álló együttest tervezett - ezek közül egyet részletesen kidolgozva - a fiatalkorú fogvatartottak számára, elősegítve ezzel újbóli beilleszkedésüket a társadalomba. A diplomázó arra kereste a választ, hogyan képes az építészet ilyen helyzetben pozitívan hatni.

Tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének rehabilitációs terve

Helyszín, telepítés


Tököl Budapesttől 20 km-re, a Duna által határolt Csepel-sziget északi részén, a ráckevei kistérségben helyezkedik el, amelynek határában 1985 óta működik a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete. Eredetileg huszárlaktanyának épült, majd az 1956-os forradalom leverése után a Belügyminisztérium internálótábora lett. B.V.-intézetként 1963 óta funkcionál, ekkor költöztették ide a fiatalkorú fogvatartottakat.

A 90.000 m2 alapterületű Intézet a ráckevei út mentén, a város határától közel 1 kilométerre helyezkedik el. Közvetlen szomszédságába papír- és fémfeldolgozó üzem települt, a ráckevei hév vonaláig bezárólag pedig mezőgazdasági terület határolja. Az intézetet 5 méter magas fal veszi körül, amelynek négy sarkában - a négyzetes elrendezésből adódóan - őrbástyák állnak, amelyek szinte kijelölik a négy égtájat. É-Ny- i oldalon helyezkedik el a főbejárat, ettől nyugat felé haladva az igazgatósági épület, valamint az ország egyetlen börtön kórháza. É-K-i sávban található az auditórium épület, mely egyben helyt ad a fogvatartottak látogatásának. Ezt követi egy munkaterület, ahol kisebb ipari épületekben zajlik a fogvatartottak munkáltatása, ebből kifolyólag a területet egy szervizút köti össze a szomszédos papírfeldolgozó üzemmel is. Az említett É-K-i  sáv végében pedig négy, barakk jellegű, földszintes hosszú ház áll, amelyekben a felnőtt férfi fogvatartottak vannak elszállásolva, kizárólag munkavégzés céljából.

A fennmaradó  40.000 m2 es terület ad helyet a fiatalkorú fogvatartottaknak, valamint az olyan kiszolgáló egységeknek, mint kantin, gyógyszertár, vagy az iskola. A fiatalkorúak számára a D-Ny-i sávban helyezkednek el a - korábban lóistállóként funkcionáló - szállásépületek, ezekben pedig a 6-8 fős zárkák. Ezekre merőlegesen áll a szigorított körlet, amely egy háromszintes, középfolyosós, lapotetős épület; innen rálátás nyílik a terület középső részére, amely magában foglal egy futballpályát, az ezt övező zöldfelületet, amelyet  végül az iskola épülete zár le keletről. A fiatalkorúak zónája a területen belül is egy zárványként működik, a Büntető Törvénykönyv által is jegyzett sajátos működéssel. Erre a területre koncentrálódott a legtöbb zöldfelület, talán  itt érezni legkevésbé a bezártság nyomasztó tényét.  A jelenlegi belső telepítés  őrzés-orientált és viszonylag áttekinthető, így az épületek többsége a fal mentén húzódik, középen - a kísérettel történő közlekedés miatt - egy kevésbé kihasznált zöld felület alakult ki, amelyben az utak nagy része a - körletek autóval való megközelíthetősége miatt - széles, így a területre leginkább az elnagyolt, rendszerelvű és irányított használat a jellemző. Fontos megemlíteni, hogy az itt található épületek nagy része nem börtönnek épült, az ide költöztetett funkciók csak hiányosan tudnak működni.

A leírtak alapján megállapítható, hogy a helyszínen lévő épületek nagy része pótolható, újratervezendő, ugyanakkor a fiatalkorúak elhelyezésére szolgáló terület zárványszerű viselkedése előnyben részesítendő, alapul véve azt, hogy a terv a fiatalkorúakra fókuszál. (részlet az írásból)

Címke:   Tököl börtönépítészet diplomamunka tervező