Társunk, barátunk a kutya

Szerző: Pappné Baranyi Edina / szon.hu

Link: http://www.szon.hu/tarsunk-baratunk-a-kutya/2726240

Dátum: 2014.12.23.
A szolgálati kutyák dolgoznak, komoly munkát végeznek, érzékszerveivé válnak a felügyelőknek, akik naponta foglalkoznak velük. Veleszületett képességek és tanult folyamatok teszik tökéletessé a mindennapi munka során nyújtott teljesítményt, melyet évente minősítenek.

„Mások nevezzék csak gyöngeségnek az állatszeretetet, gúnyoljanak ezért – te sétálj csak nyugodtan a kutyáddal. Jó társaságban maradsz, s Isten is tudja ezt.” (Márai Sándor)

A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet nem tekinthet vissza régi múltra, vagy nagy tapasztalatra. Az intézet 2007-ben alakult, azóta építi - jelen működése alatt - a múltját, mellyel igyekszik felzárkózni a régi intézetek sorába.

Az intézet kutyatelepe szintén 2007-ben alakult meg. Munkájukat a 2012-es évben kiadott, Szolgálati kutyákról szóló BVOP Szakutasítás iránymutatásával végzik. A napi szolgálati feladatok ellátása mellett a havi képzési terv, valamint a kábítószer-kereső szolgálati kutya esetében, havi munkaterv szerint végzik tevékenységüket, melyekhez hozzátartozik a heti minimum négy óra gyakorlás is. A kutyavezető szakmai felkészültségének, illetve a szolgálati kutya hatékonyságának növelése céljából a kollégák szívesen iktatnak be ezeken felül is képzési órákat.

Szeretik az állatokat


A kutyatelep működése is hozzáteszi a saját szakmai „múltépítő alapkövét” ehhez a folyamathoz. Kozsla István bv. zls., kutyatelep vezető és Papp Gyula bv. ftőrm kábítószer-kereső kutyavezető az eddig elért sikerekről pozitív tapasztalatokról számol be. Munkájukat megalapozó, fontos emberi tulajdonságként emelik ki, hogy már gyermekkorukban is szerették az állatokat, mindig is szerepet játszott az életükben a kutya. A kábítószer-kereső kutyával való közös munka iránti érdeklődést megalapozta, hogy őrző-védő kutyával ezelőtt sokáig együtt dolgozhatott. Papp Gyula bv. ftőrm egy 8 éves, ordas, német juhász kannal végzi szolgálati feladatát, aki képzettségét tekintve kábítószer- kereső kutya. A kábítószer-prevenciót fontosnak tartja, véleménye szerint a kutyával lehetne alternatív prevenciós feladatokat ellátni. Számos alkalommal nyílt rá lehetősége, hogy általános iskolákban, középiskolákban, közösségi összejöveteleken tudta bemutatni a kutya kereső munkáját. A gyerekek mindig érdeklődéssel fordulnak a kutyák iránt, így egy-egy bemutató során lehetőséget tudunk biztosítani részükre, hogy kérdezzenek a munkájával kapcsolatban, melynek során fel lehet hívni a figyelmet a kábítószer veszélyeire.

A kábítószer-kereső kutya esetében elengedhetetlenül fontos, hogy felszínre tudjuk hozni az ösztönöket, főképp a zsákmányszerző ösztönét. A szocializációs folyamat nem állhat meg, sokat kell lennie emberek között, hozzá kell szokatni az épületekhez, gépjárművekhez, zajokhoz. A járőrkutyák civil őrző- védő hajlamát aknázzuk ki, míg a kereső munka során nélkülözhetetlen szaglást kell kihasználni, amely sokkal kifinomultabb, mint az emberé.

Minősítő vizsga

A Sopronkőhidán 2013-ban megrendezett szolgálati kutyás versenyen az intézet kábítószer-kereső kutyája és a kutyavezető III. helyezést értek el. Kozsla István bv. zls. úgy értékeli, hogy 2013-2014-re beérett a kutyatelep munkatársainak munkája, hiszen az idén a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben megrendezett Nemzetközi Szolgálati Kutyás versenyen a Tiszalöki Intézet szolgálati kutyás járőr csapata a tiszteletre méltó III. helyet tudhatta magáénak.

A megmérettetések fontos állomása a minősítő vizsga, melynek helyszínéül 2014-ben a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet jelölte ki. 2014. június 3-án négy intézet, összesen 21 fő járőr szolgálati kutyájával vett részt a Kelet-Magyarországi Regionális Kutyavezetők minősítésén.

Bár az intézeti munka zárt világ, szabályok és kötöttségek mellett folyik a szolgálat ellátása, de azért mindemellett elmondható, hogy a kutyatelepen vannak még a jövőre mutató tervek, hivatásuk szépségét az állatokkal való együttműködésben és szeretetben megtalálták.

Címke:   Tiszalök szolgálati kutya személyi állomány