„Francesco velünk van a cellában”

Szerző: Vatikáni Rádió, vm / keresztenyelet.hu

Link: http://keresztenyelet.hu/v/7739/

Dátum: 2014.12.23.
Az olasz börtönlakók is felköszöntötték Ferenc pápát születésnapja alkalmából.

Százával érkeztek a levelek december 17-e táján, amelyekben a foglyok kifejezték nagy szeretetüket a pápa iránt és megköszönték szüntelen erőfeszítéseit, amelyeket a börtönviszonyok javítása érdekében tesz.

A Vatikáni Rádió munkatársa interjút készített Virginio Balducchi atyával, a börtönlelkészek főfelügyelőjével, aki a következőket nyilatkozta:
„Szinte minden nap érkeznek levelek, amelyekből világosan kiderül: a foglyok azt kívánják, hogy a pápa sokáig éljen. Ereje, amellyel a foglyok és hozzátartozóik mellett áll, és általában véve ahogy az igazságszolgáltatás felé fordul erőteljes felhívásokkal, mint az életfogytiglani börtön-, vagy a halálbüntetés eltörlése, az igazságszolgáltatás megfelelő alkalmazása – különféle módon megnyitotta a szíveket és mindenkiben nagy hálát ébresztett: nem pusztán a foglyok részéről, hanem a börtönben dolgozók részéről is, akik érzik, hogy a pápa közelről követi az igazságszolgáltatás változásait.

Születésnapján a foglyok köszönetet mondtak a pápának azért, mert hatására sokan ismét felfedezték Isten közelségét: érzik, hogy Isten nem hagyja sorsukra őket, Isten – ahogyan a pápa mondja – velük van a cellájukban. Nagyon sok fogoly érzi, hogy a pápa részt vesz szenvedésükben, a remény keresésében. Azután megköszönik azt is, hogy közel áll hozzátartozóikhoz, áldását küldi számukra. Megköszönik a pápa imáit, és megígérik, hogy ők is szüntelenül imádkoznak érte.

Rádiónk munkatársa emlékeztetett rá: a börtönviszonyok még ma is drámaiak. Közeledik Karácsony ünnepe és vannak olyan cellák, amelyekben – három négyzetméternyi területen – öt, hat, hét, olykor tíz személy van összezsúfolva.

Virginio atya válaszában elismerte, hogy történt egyfajta javulás. Észre kell veni a pozitív változásokat is. Sok börtönben megszűnt a túlzsúfoltság. Sajnos, főleg a nagyvárosokban még nehéz a helyzet. Nem is annyira a három vagy négy négyzetméter okozza a problémát, hanem főleg annak a lehetősége, hogy van-e pozitív jövő az illető élete számára. Erre vonatkozóan Ferenc pápa nagyon fontos dolgokat mondott a törvényhozóknak szóló üzeneteiben. A latinai foglyoknak is azt írta: azért vagyok veletek, hogy életetek jobbá váljon – mondta a Vatikáni Rádiónak adott interjújában Virginio Balducchi atya, a börtönlelkészek főfelügyelője.

Nicola Cupaiolo atya, latinai börtönlelkész a Vatikáni Rádió munkatársának beszámolt arról a nagy meghatottságról, amellyel a foglyok Ferenc pápa levelét fogadták.

Az atya mindössze két hónapja kezdte meg a latinai börtönben lelkészi szolgálatát, de eddigi tapasztalatai alapján eléggé nyugodt a helyzet, jól lehet dolgozni. Jelen van önkéntesek egy népes csoportja, főleg a Caritas részéről, és a börtönrendészet is készséges az együttműködésre.

A börtönlelkész feladatáról Nicola atya elmondta: nem könnyű szolgálatról van szó, hiszen mindenekelőtt meg kell oldani az ún. emberi problémákat. A legnagyobb drámát az jelenti, hogy amikor ezek az emberek a börtönbe érkeznek, nincs semmijük sem. Se ruhájuk, se pénzük. Azután lassanként elkezdődik a rokonok látogatása, de az első napok valóban nagyon nehezek.

„Így rendszerint vagy hozzám, vagy a Caritas-hoz fordulnak egy darab szappanért, egy törülközőért. Tehát nekünk, lelkészeknek, először a „testre” kell gondolnunk és csak utána a „lélekre”. Mindig készen állunk arra, hogy fogadjuk a börtönlakókat és meghallgassuk őket. Ilyen körülmények között különösen elő kell segítenünk egy „emberi” beszélgetést. Szükség van ezért egyfajta pénzalapra is, amit szerencsére jóakaratú emberek biztosítanak számunkra, mert a Caritas nem mindig rendelkezik azzal, amire éppen szükség lenne”.

Ami a karácsonyi előkészületeket illeti, a latinai börtönlelkész elmondta: kezdeményezésükről a pápa is tudomást szerzett. „Umbriából több mint 100 betlehemi jászlat hozattam terracottából. Ezeket a foglyok felállították, néhányat kiszíneztek és elküldtük őket az egyházmegye minden plébániájára egy fogoly levele kíséretében. Ez a levél eljutott a pápához is és a pápa erre a levélre válaszolt, amelyet ezeknek a jászlaknak a kézbesítése alkalmából küldtünk. Ezen túl természetesen kilenceddel készülünk a Karácsonyra, főleg a női foglyok, a férfiakkal kissé nehezebb. Imával és építő magatartással készülünk Karácsonyra”.

Arra a kérdésre, hogy mit jelent a Szentatya, különösen Ferenc pápa üzenete a börtön számára, a lelkész így válaszolt:

„Egy nagyon szép felhívás, főleg, ami az itt töltött időre vonatkozik. Ezt az időt ne tekintsék úgy, mint amit elveszítettek, hanem használják fel a növekedésre, életük útvonalának megváltoztatásra, használják ki a felkínált lehetőségeket – írja a pápa. Ez nagyon szép és pozitív bátorítás a pápa részéről. Felhívás a reményre, egy új jövő építésére – a pápa szavai nagyon jelentőségteljesek” – mondta a Vatikáni Rádiónak adott interjújában Don Nicola Cupaiolo, a latinai börtön lelkésze.

Címke:   börtönlelkész pápa külföld Olaszország