Zenés börtönmisszió: Baracska

Szerző: bacsipista / havannacsoport.hu

Link: http://havannacsoport.hu/index.php/bortonmisszio-agape-gyulekezet/zenes-boertoenmissziok-baracska-toekoel

Dátum: 2010.03.09.
Börtönmissziós csapatunk bevonulásra készen várta a március 9-ét, mivel lehetőséget kaptunk arra, hogy Matt Schellenberggel és zenész társaival a börtönmissziós program első állomásaként a baracskai börtönben felléphessünk.

Színjátszó társulatunk az Agapé gyülekezet lelkes amatőr tagjaiból állt össze.

Tavaly Budapesten a Kozma utcai börtönben, majd nyáron Tordason a fesztiválon adtuk elő "A tékozló fiú" történetet, és erre az alkalomra is ezt választottuk.

"Az MTV-től kapott korabeli ruhákban visszautaztunk kétezer évet. A fiatalabbik fiú szeretett volna kitörni a család megszokott életéből, ezért kikérte apjától a várható öröksége részét és elindult a világba szerencsét próbálni. A szerencse azonban elkerülte, a kapott pénzt elverte. Elszegényedve munkát kért, a gazda a disznók etetését bízta rá. Éhezett, nélkülözött, végül arra az elhatározásra jutott, hogy visszatér a szülői házhoz, bocsánatot kér apjától. amit megalázkodva meg is tett. Apja viszont méltósággal felemelte, visszafogadta, háborgó testvére szívét lecsillapította és ez által mindkét gyermekét Isten színe elé bocsátotta."

A főbb szerepekben, - apa és idősebb fiú - új és friss szereplők álltak be és tanulták meg a rájuk bízott szerepet.

Március 7-én az Agapé gyülekezet délutáni rendezvényén bemutattuk a gyülekezet tagjainak, de az igazi megmérettetés a börtönben várt ránk.

Indulás előtt úgy éreztük, hogy semmi nem megy. Elfelejtettük a szöveget, elakadtunk, a 20 perces előadás a próbán ideje duplájára nőtt, de menni kellett, mert bíztunk abban, hogy az Úr támogatni fog minket. Gyülekezetünkből 12-n voltunk.
Tibor 1  (börtönmisszió vezetője),    Zsuzsa  (főszervező),
Zsolt (színdarab szerzője)               László (apa)
Botond (tékozló fiú)                        István (idősebb fiú)
István 2 (másik béres)                   István 3 (vidéki úr)
Judit (szolgáló lány)                       Tibor 2  (egyik béres),
Attila (kísérő)                                Vagyim (kísérő - ima közbenjáró)

A Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet előtt találkoztunk a zenekar tagjaival és együtt léptük át a börtön kapuját az ellenőrző és beléptető formaságok után.

Az ebédlőben léphettünk fel. A technikai berendezések elhelyezése és próbája közben kis társulatunk a vasszekrényekkel tele rakott öltözőben megtartotta a fellépés előtti utolsó próbát.

A 14 órai kezdés elhúzódott mivel a nézőközönséget nem egyszerre hozták be, majd tudomásunkra jutott, hogy a megállapodott 16 órás befejezés helyett fél órával korábban kell a rendezvényt lezárnunk.

Tisztelet a zenészeknek, mert annak ellenére, hogy Matt Schellenberg USA-ból érkezett, hogy fellépjen a börtönben, szerényen hozzájárultak ahhoz, hogy színdarabunk rögtön az első daluk után következhessen és a maradék időt pedig ők töltötték ki zenéjükkel, dalaikkal és Matt bizonyságával.
Szerettünk volna néhány szót váltani egy-egy elítélttel, de sajnos erre nem adódott lehetőségünk, de hisszük, hogy szeretetről és a megbocsátásról szóló színdarab üzenete megérintett többeket, és a dalokból is átvették Isten üzenetét.

Börtönmissziós programunk a következő héten, március 17-én Tökölön a fiatalkorúak börtönében folytatódik.

Címke:   Baracska börtönmisszió vallás szabadidő