A Váci Fegyház és Börtönben tartottak képzést európai börtöntársaságok vezetőinek

Szerző: Magyari Márton, Apró Andrea / evangelikus.hu

Link: http://www.evangelikus.hu/v%C3%A1ci-fegyh%C3%A1z-%C3%A9s-b%C3%B6rt%C3%B6nben-tartottak-k%C3%A9pz%C3%A9st-eur%C3%B3pai-b%C3%B6rt%C3%B6nt%C3%A1rsas%C3%A1gok-vezet%C5%91inek

Dátum: 2015.02.05.
A Magyar Testvéri Börtöntársaság 2014. április 15. óta – mint konzorciumi partner – részt vesz az European Communities of Restoration (ECOR) elnevezésű, az Európai Unió és az Európa Tanács által támogatott szakmai projekt megvalósításában. Ennek keretében tartottak nemzetközi tanácsokozást a Váci Fegyház és Börtönben.

Az ECOR projekten belül a harmadik szakmai találkozónak és egyben központi képzésnek Lettországot és Ausztriát követően, Magyarország adott otthon 2015. január 26–30. között. A pályázat keretében öt európai börtöntársaság - mint megvalósító partner - és két tudományos szakértő - mint kiértékelő munkatárs - vizsgálja, hogy milyen alternatívái lehetnek a hagyományos büntetés-végrehajtásnak, milyen elemekkel lehetséges azt jobbá tenni, mi válik a társadalom hasznára és milyen módokon segíthetjük a fogvatartottak társadalomba való, minél eredményesebb visszailleszkedését. Gödöllőn, a Tessedik Sámuel Galériában és a Váci Fegyház és Börtönben megtartott egyhetes szakmai találkozónkra lehetőségünk volt külföldi börtönparancsnokokat, önkénteseket is meghívni, hogy első kézből szerezzenek tudomást a 2009 óta a Váci Fegyház és Börtönben működő APAC körletről, a megvalósítás körülményeiről, programokról, eredményekről.

A háromnapos tréning alatt a lett, angol, német, bolgár és osztrák vendégeknek a Magyar Testvéri Börtöntársaság igyekezett a lehető legszélesebb körből bevonni az előadókat és témákat, hiszen a sikeres szolgálathoz, szakmai munkához és reintegrációhoz komoly és elkötelezett összefogásra van szükség. A büntetés-végrehajtással évtizedek óta kitűnő és gyümölcsöző együttműködésről és szorosabbra fűzött kapcsolatokról előadók szóltak. Ezen túlmenően a szociális szféra-, a pszichológia-, a pártfogás-, az utógondozás-, az áldozatsegítés- és a családsegítés területéről és a fogvatartottak gyermekeit célzó komplex programokról is beszéltek. Az előadások felhívták a figyelmet továbbá a szervezetfejlesztés, az önkéntesek, az egyházak és a gyülekezetek bevonásának szükségességére.

Jelen projekt - amely a „Helyreállító közösségek Európa börtöneiben és a fogvatartás alternatívái” (ECOR) címet viseli - elkötelezett abban, hogy az elérhető jó gyakorlatok felcseréljék a hagyományos gyakorlatokat a börtönökben, előmozdítva az elérhető alternatívákat, valamint fejlesztve az integrációs programokat.

A projekt arra törekszik, hogy az úgynevezett APAC-módszer - amit sikeresen alkalmaznak Latin-Amerikában, valamint 2009 óta Magyarországon is a Váci Fegyház és Börtönben - Európa szerte gyakorlattá váljon. Ez a program, arra ösztönzi a résztvevőket, hogy nézzenek szembe a sértettekkel, éljenek az oktatási lehetőségekkel, törekedjenek szakképesítést szerezni, sportoljanak, így fokozzák önértékelésüket, támogatva a normakövető magatartás kialakítását, a közösségi életet.
A szakemberek és az önkéntes segítők a program során biztosítják a pozitív csoportkultúrát és megmutatják, hogy közösségi értékek megjelenése életükben mennyire fontos,- csökkentve ez által a negatív fogvatartotti szubkultúra hatását. A normák és értékek, a pozitív közösségi alap, illetve a hitéleti-, vallási tevékenységek eredményessé teszik a programot, a közösségi csoportokkal, gyülekezetekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel és a helyi gazdaság képviselőivel való együttműködés által.

Magyarországon a projekt keretében - a Váci Fegyház és Börtönben működő APAC körlet mellett - a Büntetés-végrehajtással folytatott tavalyi megbeszélések eredményeként két új intézetben indult el az ECOR körletek kialakítása: Tiszalökön és Mélykúton.

Címke:   Vác APAC ECOR vallás alternatíva