Régóta foglalkoztat - 20 évesek a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai

Szerző: Deák Ferenc / ÖBE

Link: http://mek.oszk.hu/13800/13811/

Dátum: 2015.02.18.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának kiadásában, Deák Ferenc szerkesztésével jelent meg a fenti című kiadvány, mely mától a Magyar Elektronikus Könyvtárban is elérhető.

A kötetre a szerkesztő, Deák Ferenc alábbi ajánlásával hívjuk fel a figyelmet:

A fogvatartottak reintegrációjának, a társadalomba való visszavezetésének legfontosabb eleme – évszázadok óta – a munkavégzés. Az elítéltek munkáltatását ma Magyarországon 11 gazdasági társaság végzi, közülük számos társaság hosszú történelmi múltra tekinthet vissza.

A kiadvány a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságainak sokrétű, kihívásokban bővelkedő munkáját mutatja be megalakulásuk huszadik évfordulója alkalmából. „A társaságok 1994-től napjainkig számos változáson mentek keresztül, megérezve gyakran a siker ízét, s nem kevés alkalommal a kudarc lehetőségét is. Szerencsére ez utóbbi emléke halványulni látszik…” – írja a kötet előszavában Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok, utalva azokra a jelentős eredményekre, amelyeket a társaságok – a belügyi tárca hathatós közreműködésével – a központi és belső ellátás terén elértek az elmúlt években.
   
A kötet elemző módon, grafikonok segítségével tekinti át a gazdasági társaságok elmúlt húsz évét, beszámol a központi, illetve a belső ellátásban elért sikerekről, majd bemutatja a 11 társaság múltját, jelenét, a jövőre vonatkozó terveit. A kft.-k bemutatását a munkatársakkal készült interjúk teszik érdekesebbé. A könyv az ügyvezető igazgatók névsorával zárul.

A kiadványt – Apró Andrea jóvoltából – számos kitűnő fotó illusztrálja, az igényes nyomdai kivitelezés a váci Duna-Mix Kft. munkáját dicséri.

Régóta foglalkoztat - 20 évesek a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai
 

Címke:   bv.kft. börtöntörténet kiadvány könyvbemutató