A börtönviszonyok javítását kérik európai külügyminiszterektől a civilek

Szerző: Associazione Antigone / liberties.eu

Link: https://www.liberties.eu/hu/news/eliteltek-jogaival-foglalkozo-szervezetek-nyilatkozata

Dátum: 2015.02.19.
A Prison Litigation Network vezetésével több mint negyven szervezet fordult az Európa Tanács tagállamainak külügyminisztereihez azzal a kéréssel, szüntessék meg az európai büntetés-végrehajtási rendszerek strukturális anomáliáit.

Az elítéltek jogainak védelmével foglalkozó negyvenegy szervezet - szövetségek, szakszervezetek, szakmai testületek - közös nyilatkozatot küldött az Európa Tanács tagállamait képviselő külügyminisztereknek, arra kérve őket, sürgessenek alapvető változást az európai börtönökben eluralkodott rettenetes állapotok ügyében. Az adott területen legelső nemzetközi kezdeményezésnek kettős célja van: egyrészt egy globális stratégia kidolgozása az Európa Tanács szintjén a börtönbüntetések alkalmazásáról, másrészt pedig az ellenőrző mechanizmusokat erősítő intézkedések elfogadása annak érdekében, hogy a tagállamok hajtsák végre, illetve érvényesítsék a gyakorlatban az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteit.

A külügyminiszterek hivatalos felszólítására az alapvető változások megtételére az érdekelt felek konferenciáján kerül majd sor, amelyet március 26-án és 27-én rendez a Miniszteri Bizottság belga elnöksége Brüsszelben. A konferencia célja az országos büntetés-végrehajtási rendszerekben tapasztalható emberi jogsértések strukturális okainak megszüntetését célzó reformfolyamat felgyorsítása.

Az aláíró szervezetek az Európa Tanács valamennyi tagállamát illetve felelős testületét felszólítják egy globális stratégia elfogadására annak érdekében, hogy nagyobb hatékonysággal hajtsák végre az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteit, megszüntessék a strukturális illetve rendszerszintű problémákat és csökkentsék a börtönbüntetések időtartamát. E tekintetben az aláíró szervezetek üdvözlik az Európa Tanács testületeinek összehangolt intézkedéseit a börtönök túlzsúfoltságának csökkentésére. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ennek a strukturális problémának a kiküszöbölése szélesebb körű kezdeményezést kíván a büntetés-végrehajtási célkitűzések és gyakorlatok terén.

Hatékony ellenőrzés


A tagállamok által nem végrehajtott ítéletek olyan állandó gondot jelentenek, amire a kezdeményező szervezetek szerint nem válasz a bíróság gyengítése vagy az egyéni beadványok jogának korlátozása, ahogy azt a reformfolyamat egyes történései sugallják. A bíróság ítélkezési gyakorlata fontos szerepet tölt be az elítéltek jogainak védelmében; a közös nyilatkozat szerzői erre hivatkozva amellett foglalnak állást, hogy ne csorbuljon a bíróságnak sem a szerepköre, sem az előjogai.

Teljes körű reformra kell törekedni az ítéletek végrehajtásának ellenőrzése terén. Az ellenőrzési folyamat legyen tökéletesen átlátható, és az egyes tagállamokban az ítéletek végrehajtásának felügyeletével megbízott hivatal kapjon több támogatást annak érdekében, hogy aktívabban közrejátszasson az ítéletek végrehajtásában és az ország által foganatosított reformintézkedések ellenőrzésében, és ne csak az állam, valamint a civil szervezetek által biztosított információkra kelljen hagyatkoznia.

A szervezetek a közös érdekeket képviselő beadványokat lehetővé tévő újításért is síkra szállnak, hogy az egyes szervezetek tágabb társadalmi célokat érintő vitás ügyeket is peresíthessenek. Ez célszerű módja volna annak, hogy a súlyos jogsértéseket tartalmazó ügyek minél hamarabb a bíróság elé kerülhessenek, valamint a panasztétel hatékonyságát is növelné, hiszen egyéni beadványok helyett megalapozottabb kérelmekkel foglalkozhatna a bíróság.

1 737 061

A közös nyilatkozatban szereplő esemény, azaz az érdekelt felek brüsszeli találkozója, az "interlakeni folyamat" igen fontos lépése. A 2010 februárjában, a miniszteri konferencián megindult folyamat célja, hogy az államok még hatékonyabb országos mechanizmusokat hozzanak létre az emberi jogok védelmére, hogy ezáltal mentesítsék a bíróságot az óriási panaszáradattól.

A helyzet azóta megváltozott, amennyiben a bíróságon már nem tapasztalható a korábbihoz mérhető ügytorlódás. Dean Spielmann, az Emberi Jogok Európai Bíróságának elnöke pozitívumként értékelte, hogy "statisztikailag igen kedvező helyzetben" nyithatja meg a 2015 január 29-ével kezdődő ítélkezési időszakot. 2014 végére69 900-re csökkent a függőben lévő kérelmek száma, ami az előző évihez képest 30 százalékos javulást jelent. Az Európa Tanács SPACE projektjeinek büntetőjogi statisztikái szerint 2012 szeptember 1-én az Európa Tanács tagállamaiban összesen 1,737,061 személyt tartottak fogva, és a 47-ből 21 büntetés-végrehajtási rendszerben problémát jelentett a túlzsúfoltság.

Címke:   nyilatkozat eu börtönviszonyok reform civilek