Börtön épülhet Cegléden

Szerző: Cegléd Info

Link: http://www.cegledinfo.hu/index.php?t=24&id=4188

Dátum: 2015.03.02.
A legutóbbi testületi ülés egyik napirendi pontjaként tárgyalta a képviselő-testület annak lehetőségét, hogy – egy belügyminisztériumi felhívásnak köszönhetően - börtön épülhet városunkban. A grémium döntése értelmében a testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Belügyminisztérium megkeresésének ügyében tájékozódó tárgyalásokat folytasson. Ezen tárgyalások operatív szervezési és szakmai teendőivel a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t bízták meg, amely a beruházáshoz kapcsolódó lehetőségekről és szempontokról a városvezetés részére összefoglaló jelentést készít majd.

A Belügyminisztérium bizonyos érintett régiók, illetve járások polgármesterei – köztük Cegléd - részére írásos megkeresést és felhívást juttatott el. A felhívás célja egy működését várhatóan 2018-2019-ben megkezdő, 500 fogvatartott elhelyezésére szolgáló büntetés-végrehajtási objektum létrehozására irányuló beruházáshoz alkalmas helyszín kiválasztása. A helyszín kiválasztása több szempont szerinti versenyeztetéssel történik, amellyel kapcsolatban az önkormányzatok felajánlásokat tehetnek.

Feltétlenül mérlegelendő, hogy az objektum helyben 250 fős – vásárlóerőt is jelentő - munkahelyteremtéssel járna, amelyhez társul a helyi beszállítókkal történő szerződés lehetősége is. Az üggyel kapcsolatos önkormányzati álláspont kialakítása Cegléd részéről azonban felelősségteljes döntéselőkészítést kíván meg. Ennek eredményeként kezdheti meg a polgármester a tájékozódó tárgyalásokat a potenciális projekt érintettjeivel. A tapasztalatokról és lehetőségekről a városvezetés egy összefoglaló jelentésben ad számot, amelynek mentén a képviselő-testület adott esetben végleges döntését meghozhatja az ügyben.

A felhívásban a felajánlott ingatlan alkalmassági kritériumai között szerepel, hogy területi fekvés szerint Dél-dunántúli, Dél-Alföldi, Észak-alföldi, Észak-magyarországi valamint Közép-magyarországi régión belül dabasi, ceglédi, nagykátai, aszódi kistérségben legyen. Megemlítik még, hogy csak 100 %-ban önkormányzati tulajdonú épületet, építményt nem tartalmazó minimum 4 ha területű, közművesített építési terület keresnek, valamint olyan helyet, ahol a helyi szabályozás alapján engedélyezhető legyen az adott funkció elhelyezése, továbbá a terület ne legyen műemlék vagy helyi védelem alatt álló. A felhívásban előnyt jelent, ha a felajánló közreműködést illetve hozzájárulást vállal az objektum kialakításában és működtetésében. Szintén előnynek számít, ha a terület az ország bármely részéről könnyen elérhető, vagy adott esetben autópálya vagy fő út közelében fekszik. A kiválasztott területet a pályázaton nyertes önkormányzatnak térítésmentesen kell átadnia a magyar államnak. A tárca pályázati felhívása szerint a börtön építését 2017-ben kezdenék, működése 2018-2019-ben kezdődne.

A városvezetés kiemelten fontosnak tartja a lakosság véleményét a témával kapcsolatban. Ezért Cegléd Város Önkormányzata kéri a téma iránt érdeklődő polgárokat, hogy véleményüket, javaslataikat a velemeny@cegled.hu e-mail címen írják meg március 10-ig.

Címke:   börtönépítés önkormányzat pályázat tervezet