Egyedülálló körletet adtak át Mélykúton

Szerző: Gallai Péter, Ady Géza / FMH Online

Link: http://feol.hu/hirek/ez-legyen-azindulas-helye-1683872

Dátum: 2015.03.06.
A börtönben Istenhez megtért női fogvatartottak számára alakítottak ki külön részleget a pálhalmai bv intézet mélykúti alegységében. Pénteken adták át.

A részleget a Váci Fegyház és Börtön APAC (Szövetség az Elítéltek Védelmére és Támogatására) körletéhez hasonlóan, de Európában egyedülálló módon női fogvatartottak számára hozták létre. Azok, aki ide bekerülnek szorosabb kapcsolatot tarthatnak családjukkal, ami a bv fő feladatának tekintett reintegrációban jelent nagy segítséget. A körlet megszentelése és átadása pénteken volt, amelyen jelen volt Csóti András vezérőrnagy, országos parancsnok is.

Mint megtudtuk, a körlet kezdeményezője a Magyar Testvéri Börtöntársaság volt, alapját az objektum Biblia szakköre adta. A körletre független hitbeli meggyőződésétől bármely fogvatartott kérheti elhelyezését, persze ennek vannak előfeltételei.

Szabó Ferenc esperes a szentelő igehirdetésében kiemelte: hiszi és reméli, hogy ez a közösségi hely, ez a körlet olyan hellyé válik, ahol meg lehet állni Isten színe előtt.

- Nem a kifogásokat keresve, nem visszafelé mutogatva, hanem őszinte szívvel elindulva az Istennel való reintegráció útján. Úgy érzem, szívünk, lelkünk és életünk helyreállásában, akár legyünk bent, vagy legyünk kint, erre van igazán szükség. Isten adja, hogy ez a hely legyen az indulásnak, az ő előtte való bűnbánatnak a helye - fogalmazott, s imájában kérte, ne csak a társadalomba, hanem Isten országába is helyezze vissza ezeket az embereket.

Balázs Péter a pálhalmai bv intézet parancsnoka elmondta, hogy nem volt kérdéses csatlakozásuk ehhez a kezdeményezéshez, miután a Magyar Testvéri Börtöntársaság elnöke felhívta a figyelmet arra, milyen munka folyik egy ilyen körletben, mi ennek az értelme: - Nem csak a törvények, a társadalmi elvárás, de saját szakmai meggyőződésünk diktálja azt, hogy mindenféle eszközt meg kell ragadnunk, hogy a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedését elősegítsük.

Címke:   Pálhalma APAC vallási körlet reintegráció