Keresés

Keresett kifejezés: Jogtudományi Közlöny

Ezen a héten írták – Finkey Ferenc: A fiatalkoru bünösök büntetési rendszerének reformja
index.asp?i=hirek_reszletek&id=3267


Ezen a héten írták - Zsoldos Benő: Börtönügyi reformok (1913)
index.asp?i=hirek_reszletek&id=3246


Ezen a héten írták – Gruber Lajos: Uti emlékek (1895)
index.asp?i=hirek_reszletek&id=3235


Ezen a héten írták – Vámbéry Rusztem: A bünügyi muzeumok
index.asp?i=hirek_reszletek&id=3216


Ezen a héten írták - A börtönügyi kongressus érdekében
index.asp?i=hirek_reszletek&id=3202


Ezen a napon írták - Carl Krohne: A börtönügy újabb irányáról (1903)
index.asp?i=hirek_reszletek&id=3169


Ezen a héten írták – L.A.: Az alkotmány-utczai fogház
index.asp?i=hirek_reszletek&id=3118


Ezen a héten írták – Gruber Lajos: A halálbüntetés állása a törvényhozásokban és a gyakorlatban
index.asp?i=hirek_reszletek&id=3108


Ezen a héten írták - Utógondozás a visszaesés ellen (1950)
index.asp?i=hirek_reszletek&id=3099


Ezen a héten írták – Krajcsik Soma: Anglia javító-intézetei
index.asp?i=hirek_reszletek&id=3088


Ezen a héten írták – Tauffer Emil írása a Commission pénitentiaire internationale kiadványában (1885)
index.asp?i=hirek_reszletek&id=3077


Ezen a héten írták – Dárday Sándor: Fegyencz-óvóegyletek alakitásáról (1868)
index.asp?i=hirek_reszletek&id=3070


Ezen a héten írták - Laufenauer Károly: Az elmebeteg vizsgálati foglyok és fegyenczek elhelyezéséről (1892)
index.asp?i=hirek_reszletek&id=3053


Ezen a héten írták – Gruber Lajos: A börtönügy (1890)
index.asp?i=hirek_reszletek&id=3024


Ezen a héten írták - Vámbéry Rusztem: A budapesti gyüjtőfogház (1898)
index.asp?i=hirek_reszletek&id=3010


Száz éve írták - Rickl Gyula: Hogyan kárpótoljuk szabadiparosainkat a fogházakban előállitott munkatermékek elárusitása folytán elmaradt hasznukért?
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2996


Ezen a héten írták - Schäfer István: A sexuális élet és a szabadságvesztésbüntetés (1949)
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2979


Ezen a héten írták – Jogtudományi Közlöny: Fogházainkról (1885)
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2962


Ezen a héten írták - Gruber Lajos: A fegyenczek földmunkákkal foglalkoztatása
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2944


Ezen a héten írták - Tauffer Emil: A törvényhozás és tudomány állása napjainkban a halálbüntetésről
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2926


Ezen a héten írták - Szász Gerő: Néhány szó a letartóztatottak foglalkoztatásáról
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2850


A 110 éve elhunyt Fayer Lászlóra emlékezünk
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2790


A 110 éve elhunyt Fayer Lászlóra emlékezünk
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2767


A 110 éve elhunyt Fayer Lászlóra emlékezünk
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2742


Ezen a héten írták – Kecskeméti Lajos: A váczi-köruti fogházban
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2727


Ezen a héten írták - Rickl Gyula: Fiatalkoruak fogházai
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2699


Ezen a héten írták - Jogtudományi Közlöny: Fegyintézetek
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2681


Gruber, Friedmann, Bud, Rónai, Angyal, Vámbéry, Balkay, Tauffer – negyedéves szemle
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2651


Ezen a héten írták - Balog Arnold: Fiatalkoruak fogházai
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2626


Ezen a héten írták - Gruber Lajos: A rövidtartamú szabadságbüntetés Angliában
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2604


Ezen a héten írták - Vámbéry Rusztem: Porosz börtönviszonyok
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2577


Ezen a héten írták - Angyal Pál: Az anvers-i V. nemzetközi patronage-kongresszus eredményei
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2512


Ezen a héten írták - Gruber Lajos: A legujabb angol kriminál-statisztika és a feltételes elitélés Angliában
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2488


Ezen a héten írták - A VII-ik nemzetközi börtönügyi kongresszus előzményei és szervezete
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2445


Ezen a héten írták - A letartóztatottak mezőgazdasági foglalkoztatása
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2425


Ezen a héten írták - Tauffer Emil: A Szerbiában életbe léptetendő fegyházrendszerről
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2403


Ezen a héten írták - A szentpétervári nemzetközi börtönügyi kongressus
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2388


Löw, Csatskó, Angyal, Baranyay, Friedmann, Finkey, Dárdai, Tauffer, Gruber, Bleuer – negyedéves szemle
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2366


Ezen a héten írták - Balkay István: A visszaesőkről
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2348


Ezen a héten írták - Az északnyugoti Németország börtönegylete
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2327


Ezen a héten írták - Rabsegélyző egyletek
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2301


Ezen a héten írták - Magyar Jogászegylet börtönügyi bizottsága
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2283


Ezen a héten írták - Egy pillantás a jelenkori börtönrendszerekre (Finn-ből)
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2236


Ezen a héten írták - Bleuer Samu: A munkácsi országos fegyház
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2209


Ezen a héten írták - Az erdélyi két országos fegyintézet
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2189


Ezen a héten írták - Gruber Lajos: A gyermekvédő egyesület
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2186


Ezen a héten írták – Csatskó Imre: A büntetés-rendszerről általában, és különösen a halálbüntetésről Poroszországban
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2160


Ezen a héten írták – Tauffer Emil: Börtönügyünk kérdése az európai congressuson
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2141


Ezen a héten írták - Finkey Ferenc törvényjavaslata 1913-ból
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2115


Ezen a héten írták – Dárdai Sándor: A börtönrendszer kérdése a jogügyi bizottságban
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2095


Finkey, Dárdai, Bozóky, Réső Ensel, Karay, Gedeon, Tóth, Hacker, Löw, Angyal – negyedéves szemle
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2091


135 éve született Karay Pál, A rabmunka című kötet szerzője
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2069


Ezen a héten írták – Friedmann Bernát: Börtönügyi törvényhozás
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2064


Ezen a héten írták – Baranyay Károly: Reformgondolataim a fiatalkorúak feletti bíráskodás köréből
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2048


Ezen a héten írták - Képek a toloncházból
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2030


Ezen a héten írták - Gedeon Emil: Az egységes büntetésnem
index.asp?i=hirek_reszletek&id=2014


Ezen a héten írták - Börtönügyi egylet vagy congressus szükségessége
index.asp?i=hirek_reszletek&id=1998


Ezen a napon írták - A La Roquette-fogház Párisban
index.asp?i=hirek_reszletek&id=1974


Ezen a héten írták – Az 1889-es hollandiai börtönreformok
index.asp?i=hirek_reszletek&id=1933


83 éve hunyt el Dárdai Sándor országgyűlési képviselő
index.asp?i=hirek_reszletek&id=1904


146 éve született Finkey Ferenc
index.asp?i=hirek_reszletek&id=1889


Tauffer, Gedeon, Rózsay, Tóth, Moravcsik, Pap, Földvári, Göllner – negyedéves szemle
index.asp?i=hirek_reszletek&id=1849


67 éve hunyt el Angyal Pál büntetőjogász
index.asp?i=hirek_reszletek&id=1846


Régi börtönügyi írások - Löw Tóbiás
index.asp?i=hirek_reszletek&id=1826


A 170 éve született Tauffer Emilre emlékezünk
index.asp?i=hirek_reszletek&id=1801


Újabb adalékok a 170 éve született Tauffer Emil életrajzához
index.asp?i=hirek_reszletek&id=1784


A 170 éve született Tauffer Emilre emlékezünk
index.asp?i=hirek_reszletek&id=1759


A 170 éve született Tauffer Emilre emlékezünk
index.asp?i=hirek_reszletek&id=1744


A 170 éve született Tauffer Emilre emlékezünk
index.asp?i=hirek_reszletek&id=1716


„Börtönügyi hivatalnokaink kiképeztetéséröl” - 160 éve született Gruber Lajos
index.asp?i=hirek_reszletek&id=1247


„Dohányzó fegyenczek” – Gruber Lajosra emlékezünk
index.asp?i=hirek_reszletek&id=1227


„A zene és a fegyház” – Gruber Lajosra emlékezünk
index.asp?i=hirek_reszletek&id=1215


A Verseghy Ferenc Könyvtár a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottai könyvtári ellátásának javításáért
index.asp?i=hirek_reszletek&id=762


Jogtudományi Közlöny - Az országos fegyintézetekről
http://www.bortonugy.hu/!dok/Jogtudom%C3%A1nyi%20K%C3%B6zl%C3%B6ny%20Az%20orsz%C3%A1gos%20fegyint%C3%A9zetekr%C5%91l%201868.pdf


Jogtudományi Közlöny - Fegyintézetek
http://www.bortonugy.hu/!dok/Jogtudom%C3%A1nyi%20K%C3%B6zl%C3%B6ny%20Fegyint%C3%A9zetek%201875.pdf


Jogtudományi Közlöny - Fogházainkról
http://www.bortonugy.hu/!dok/Jogtudományi Közlöny Fogházainkról 1885.pdf
Találatok száma: 76